Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Betänkande om det föreslagna mandatet för förhandlingar med Förenade kungariket

2020/2023(INI) Förfarande för initiativbetänkande
INTA AFET

ansvarigt utskott

Utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler

2019/0273(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
INTA

ansvarigt utskott

Genomförandet av den gemensamma handelspolitiken – årsrapport 2018

2019/2197(INI) Förfarande för initiativbetänkande
INTA

Jörgen WARBORN [PPE]

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade förordning om ändring av det gränsvärde för sårbarhet som anges i punkt 1 b i bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet

2019/2946(DEA) Förfaranden för delegerade akter
INTA

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet

2019/2942(DEA) Förfaranden för delegerade akter
INTA

ansvarigt utskott

Rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Schweiz i samband med förhandlingarna enligt artikel XXVIII i Gatt 1994 om ändring av Schweiz WTO-medgivanden avseende kryddat kött (inte ytterligare berett)

2019/0196(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
INTA

Jörgen WARBORN [PPE]

ansvarigt utskott

Ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam - Förslag till resolution som inte avser lagstiftning inom ett godkännandeförfarande

2018/0356M(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

ansvarigt utskott

Investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan - Förslag till resolution som inte avser lagstiftning inom ett godkännandeförfarande

2018/0358M(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

ansvarigt utskott

Ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

2018/0356(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

ansvarigt utskott

Investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

2018/0358(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

ansvarigt utskott