Ändringsförslag


När ett förslag till betänkande, yttrande eller ändring av ett förslag från kommissionen har lagts fram inför utskottet har ledamöterna möjlighet att föreslå ändringar (däribland budgetändringsförslag). Utskottet fastställer en tidsfrist när samtliga ändringsförslag måste vara inlämnade. Därefter diskuterar och röstar utskottet om ändringsförslagen vid ett utskottssammanträde. De ändringsförslag som antagits förs sedan in i textförslaget innan det blir slutgiltigt. På den här sidan visas samtliga ändringsförslag som lagts fram av utskottsledamöterna innan förslagen har tagits upp till omröstning.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga ändringsförslag.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  AMENDMENTS 1 - 101 - Draft opinion Guidelines for the 2021 Budget - Section III

20-02-2020 ITRE_AM(2020)648347 PE648.347v01-00
ITRE

Cristian-Silviu BUŞOI

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 57 - Förslag till yttrande Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

06-09-2019 ITRE_AM(2019)641091 PE641.091v01-00
ITRE

Adina-Ioana VĂLEAN

BUDGETÄNDRINGSFÖRSLAG Budget 2020

28-08-2019 ITRE_AB(2019)640624 PE640.624v01-00
ITRE

Adina-Ioana VĂLEAN