Please fill this field

Senaste dokumenten

Om något av de här dokumenten inte finns på ditt språk, föreslås automatiskt en annan språkversion. I så fall hittar du en ikon med motsvarande språkkod efter titeln på dokumentet. (e.g.: FR ).

MINUTES - Thursday, 16 July 2020 EN

31-07-2020 ITRE_PV(2020)07-16-1 PE655.705v01-00 ITRE

ÄNDRINGSFÖRSLAG 36 - 148 - Förslag till yttrande Ändring av förordning (EU) 2015/1017 vad gäller inrättandet av ett instrument för solvensstöd

20-07-2020 ITRE_AM(2020)655703 PE655.703v01-00 ITRE
Robert HAJŠEL

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/1017 vad gäller inrättandet av ett instrument för solvensstöd

13-07-2020 ITRE_PA(2020)654115 PE654.115v01-00 ITRE
Robert HAJŠEL

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över en WTO-förenlig EU-mekanism för koldioxidjustering vid gränserna

09-07-2020 ITRE_PA(2020)655622 PE655.622v01-00 ITRE
Jens GEIER

PROTOKOLL - Måndagen den 6 juli 2020

08-07-2020 ITRE_PV(2020)07-06-1 PE654.081v01-00 ITRE

PROTOKOLL - Måndagen den 29 juni 2020

07-07-2020 ITRE_PV(2020)06-29-1 PE654.080v01-00 ITRE

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning

30-06-2020 ITRE_AD(2020)650713 PE650.713v02-00 ITRE
Jerzy BUZEK

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 325 - Förslag till betänkande En ny industristrategi för EU

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653874 PE653.874v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 326 - 593 - Förslag till betänkande En ny industristrategi för EU

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653877 PE653.877v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 594 - 704 - Förslag till betänkande En ny industristrategi för EU

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653982 PE653.982v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över inverkan på fiskerisektorn av havsbaserade vindkraftsparker och andra system för förnybar energi

26-06-2020 ITRE_PA(2020)648288 PE648.288v01-00 ITRE
Morten PETERSEN

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om en ny strategi för europeiska små och medelstora företag

25-06-2020 ITRE_PR(2020)653858 PE653.858v01-00 ITRE
Paolo BORCHIA

YTTRANDE över brist på läkemedel – hantering av ett växande problem

16-06-2020 ITRE_AD(2020)650634 PE650.634v02-00 ITRE
Joëlle MÉLIN

PROTOKOLL - Torsdagen den 4 juni 2020

10-06-2020 ITRE_PV(2020)06-04-1 PE653.720v01-00 ITRE

ÄNDRINGSFÖRSLAG 44 - 353 - Förslag till yttrande Inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag)

09-06-2020 ITRE_AM(2020)653722 PE653.722v01-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

ÄNDRINGSFÖRSLAG 354 - 524 - Förslag till yttrande Inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag)

09-06-2020 ITRE_AM(2020)653723 PE653.723v01-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

PROTOKOLL - Tisdagen den 19 maj 2020

09-06-2020 ITRE_PV(2020)05-19-1 PE653.748v01-00 ITRE

PROTOKOLL - Måndagen den 17 februari 2020 - Tisdagen den 18 februari 2020

08-06-2020 ITRE_PV(2020)02-17-1 PE650.494v01-00 ITRE

PROTOKOLL - Torsdagen den 28 maj 2020

08-06-2020 ITRE_PV(2020)05-28-1 PE652.583v01-00 ITRE

YTTRANDE med rekommendationer till kommissionen om en EU-rättslig ram för att stoppa och vända den globala avskogning som drivs av EU

03-06-2020 ITRE_AD(2020)646934 PE646.934v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

YTTRANDE över EU:s roll för att skydda och återställa världens skogar

03-06-2020 ITRE_AD(2020)647152 PE647.152v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

YTTRANDE över den europeiska skogsstrategin – vägen framåt

03-06-2020 ITRE_AD(2020)648258 PE648.258v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

Yttrande från utskottet för industri, forskning och energi över rekommendationerna om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

27-05-2020 ITRE_AL(2020)652406 PE652.406v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om en ny industristrategi för EU

26-05-2020 ITRE_PR(2020)650700 PE650.700v01-00 ITRE
Carlo CALENDA

PROTOKOLL - Fredagen den 15 maj 2020

25-05-2020 ITRE_PV(2020)05-15-1 PE652.365v01-00 ITRE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag)

20-05-2020 ITRE_PA(2020)652274 PE652.274v01-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

ÄNDRINGSFÖRSLAG 52 - 315 - Förslag till yttrande Inrättande av Fonden för en rättvis omställning

20-05-2020 ITRE_AM(2020)652409 PE652.409v01-00 ITRE
Jerzy BUZEK

ÄNDRINGSFÖRSLAG 316 - 516 - Förslag till yttrande Inrättande av Fonden för en rättvis omställning

20-05-2020 ITRE_AM(2020)652410 PE652.410v01-00 ITRE
Jerzy BUZEK

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 156 - Förslag till yttrande Brist på läkemedel – hantering av ett växande problem

19-05-2020 ITRE_AM(2020)652374 PE652.374v01-00 ITRE
Joëlle MÉLIN

PROTOKOLL - Tisdagen den 28 april 2020

14-05-2020 ITRE_PV(2020)04-28-1 PE650.666v01-00 ITRE

PROTOKOLL - Fredagen den 8 maj 2020

14-05-2020 ITRE_PV(2020)05-08-1 PE652.284v01-00 ITRE

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 386 - Förslag till betänkande Maximering av energieffektivitetspotentialen hos EU:s byggnadsbestånd

14-05-2020 ITRE_AM(2020)652316 PE652.316v01-00 ITRE
Ciarán CUFFE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning

11-05-2020 ITRE_PA(2020)650713 PE650.713v01-00 ITRE
Jerzy BUZEK

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 355 - Förslag till betänkande En övergripande EU-strategi för energilagring

07-05-2020 ITRE_AM(2020)650683 PE650.683v01-00 ITRE
Claudia GAMON

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över brist på läkemedel – hantering av ett växande problem

06-05-2020 ITRE_PA(2020)650634 PE650.634v01-00 ITRE
Joëlle MÉLIN

ÄNDRINGSFÖRSLAG 128 - 375 - Förslag till betänkande Ett strategiskt innovationsprogram för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) 2021–2027: en ökad innovationsförmåga för Europa

04-05-2020 ITRE_AM(2020)650625 PE650.625v01-00 ITRE
Maria da Graça CARVALHO

ÄNDRINGSFÖRSLAG 99 - 374 - Förslag till betänkande Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (omarbetning)

04-05-2020 ITRE_AM(2020)650626 PE650.626v01-00 ITRE
Marisa MATIAS

ÄNDRINGSFÖRSLAG 376 - 409 - Förslag till betänkande Ett strategiskt innovationsprogram för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) 2021–2027: en ökad innovationsförmåga för Europa

04-05-2020 ITRE_AM(2020)650649 PE650.649v01-00 ITRE
Maria da Graça CARVALHO

PROTOKOLL - Fredagen den 24 april 2020

30-04-2020 ITRE_PV(2020)04-24-1 PE650.568v01-00 ITRE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om maximering av energieffektivitetspotentialen hos EU:s byggnadsbestånd

28-04-2020 ITRE_PR(2020)648631 PE648.631v02-00 ITRE
Ciarán CUFFE

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter

27-04-2020 ITRE_AD(2020)650544 PE650.544v01-00 ITRE
Ville NIINISTÖ

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indiens regering

20-04-2020 ITRE_PR(2020)650489 PE650.489v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina

20-04-2020 ITRE_PR(2020)650490 PE650.490v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 108 - Förslag till yttrande Den europeiska skogsstrategin – vägen framåt

27-03-2020 ITRE_AM(2020)648616 PE648.616v01-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 57 - Förslag till yttrande Intensifierade EU-insatser för att skydda och återställa världens skogar

27-03-2020 ITRE_AM(2020)648617 PE648.617v01-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 64 - Förslag till yttrande En EU-rättslig ram för att stoppa och vända den globala avskogning som drivs av EU

26-03-2020 ITRE_AM(2020)648618 PE648.618v01-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett strategiskt innovationsprogram för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) 2021–2027: en ökad innovationsförmåga för Europa

23-03-2020 ITRE_PR(2020)641138 PE641.138v02-00 ITRE
Maria da Graça CARVALHO

Yttrande över riktlinjerna för budgeten 2021 – Avsnitt III

20-03-2020 ITRE_AL(2020)648603 PE648.603v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska institutet för innovation och teknik (omarbetning)

12-03-2020 ITRE_PR(2020)648286 PE648.286v01-00 ITRE
Marisa MATIAS

PROTOKOLL - Onsdagen den 19 februari 2020

11-03-2020 ITRE_PV(2020)02-19-1 PE648.471v01-00 ITRE

FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra parametrar, om ändring av förordning (EU) 2017/1369 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1222/2009

09-03-2020 ITRE_PR(2020)648490 PE648.490v01-00 ITRE
Henna VIRKKUNEN

PROTOKOLL - Onsdagen den 22 januari 2020 - Torsdagen den 23 januari 2020

03-03-2020 ITRE_PV(2020)01-22-1 PE646.897v01-00 ITRE

PROTOKOLL - Tisdagen den 28 januari 2020

03-03-2020 ITRE_PV(2020)01-28-1 PE646.976v01-00 ITRE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över den europeiska skogsstrategin – vägen framåt

24-02-2020 ITRE_PA(2020)648258 PE648.258v01-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 101 - Förslag till yttrande Riktlinjerna för budgeten 2021 – Avsnitt III

20-02-2020 ITRE_AM(2020)648347 PE648.347v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

FÖRSLAG TILL YTTRANDE med rekommendationer till kommissionen om en EU-rättslig ram för att stoppa och vända den globala avskogning som drivs av EU

19-02-2020 ITRE_PA(2020)646934 PE646.934v01-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över intensifierade EU-insatser för att skydda och återställa världens skogar

19-02-2020 ITRE_PA(2020)647152 PE647.152v01-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om en övergripande EU-strategi för energilagring

17-02-2020 ITRE_PR(2020)648259 PE648.259v01-00 ITRE
Claudia GAMON

PROTOKOLL - Onsdagen den 4 december 2019

29-01-2020 CJ05_PV(2019)12-04-1 PE644.983v02-00 ITRE TRAN