Ledamöter

Cristian-Silviu BUŞOI
 
Zdzisław KRASNODĘBSKI
 
Morten PETERSEN
 
Patrizia TOIA
 • Patrizia TOIA Vice ordförande
 • Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Italien
 
Lina GÁLVEZ MUÑOZ
 • Lina GÁLVEZ MUÑOZ Vice ordförande
 • Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Spanien
 
François ALFONSI
 
Nicola BEER
 
François-Xavier BELLAMY
 
Tom BERENDSEN
 • Tom BERENDSEN Ledamot
 • Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • Nederländerna
 
Michael BLOSS
 • Michael BLOSS Ledamot
 • Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • Tyskland