Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 27 januari 2020 - Tisdagen den 28 januari 2020

27-01-2020 JURI_OJ(2020)01-27_1 PE646.859v02-00
JURI

 

  Opinion on the legal basis of the Commission proposal for a decision of the European Parliament and of the Council empowering Germany to amend its existing bilateral road transport agreement with Switzerland with a view to authorising cabotage operations in the course of international road passenger transport services by coach and bus in the border regions between the two countries

20-01-2020 JURI_AL(2020)645102 PE645.102v02-00
JURI

Franco ROBERTI

Yttrande från utskottet för rättsliga frågor över avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

16-01-2020 JURI_AL(2020)645079 PE645.079v03-00
JURI

Lucy NETHSINGHA

  Opinion on the legal basis of the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the False and Authentic Documents Online (FADO) system and repealing the Joint Action No 98/700/JHA

10-01-2020 JURI_AL(2020)645098 PE645.098v01-00
JURI

Franco ROBERTI

Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk godstransportinformation

10-01-2020 JURI_AL(2020)645099 PE645.099v01-00
JURI

Franco ROBERTI

Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Italien att förhandla fram och ingå ett avtal med Schweiz som tillåter cabotagetrafik vid tillhandahållandet av internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner

10-01-2020 JURI_AL(2020)645104 PE645.104v01-00
JURI

Franco ROBERTI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 16 januari 2020

10-01-2020 JURI_OJ(2020)01-16_1 PE646.766v01-00
JURI

 

YTTRANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt IV – domstolen

09-01-2020 JURI_AD(2020)642851 PE642.851v03-00
JURI

Gilles LEBRETON

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 9 januari 2020

18-12-2019 JURI_OJ(2020)01-09_1 PE645.030v01-00
JURI

 

PROTOKOLL - Tisdagen den 3 december 2019

06-12-2019 JURI_PV(2019)12-03-1 PE644.877v01-00
JURI