Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Begäran om hävande av Antoni Comín i Oliveres immunitet

2020/2025(IMM) Immunitet
JURI

ansvarigt utskott

Begäran om hävande av Carles Puigdemont i Casamajós immunitet

2020/2024(IMM) Immunitet
JURI

ansvarigt utskott

Rättsakt om digitala tjänster: anpassning av handels- och civilrättsliga regler för kommersiella enheter som är verksamma på nätet

2020/2019(INL) Lagstiftningsinitiativförfarande
JURI

Tiemo WÖLKEN [S&D]

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens

2020/2015(INI) Förfarande för initiativbetänkande
JURI

Stéphane SÉJOURNÉ [Renew]

ansvarigt utskott

Skadeståndsordning för artificiell intelligens

2020/2014(INL) Lagstiftningsinitiativförfarande
JURI

ansvarigt utskott

Artificiell intelligens: frågor om tolkning och tillämpning av internationell rätt i den mån som EU berörs av civila och militära användningsområden och statens befogenhet utanför det straffrättsliga området

2020/2013(INI) Förfarande för initiativbetänkande
JURI

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik

2020/2012(INL) Lagstiftningsinitiativförfarande
JURI

Ibán GARCÍA DEL BLANCO [S&D]

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Prövning av behörighet

2019/2180(REG) Europaparlamentets arbetsordning
JURI

Lucy NETHSINGHA [Renew]

ansvarigt utskott

Begäran om upphävande av Elena Yonchevas immunitet

2019/2155(IMM) Immunitet
JURI

Gilles LEBRETON [ID]

ansvarigt utskott

Begäran om upphävande av Gunnar Becks immunitet

2019/2154(IMM) Immunitet
JURI

Andrzej HALICKI [PPE]

ansvarigt utskott