Senaste nytt

Next PECH committee meetings

22-01-2020 - 09:28
Colours of the EP 2014 activity calendars

Användbara dokument

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

21-01-2020 - 14:39
PECH Sammanträde
21-01-2020 - 09:52
PECH Sammanträde
20-01-2020 - 15:12
PECH Sammanträde

Välkomsthälsning

Chris DAVIES

Den gemensamma fiskeripolitiken syftar till att säkerställa att fisket bedrivs på ett hållbart sätt och att fiskbestånden bevaras på en nivå som säkerställer en lönsam fiskenäring och kustsamhällenas ekonomi. I många hav har man uppnått goda framsteg, men situationen på andra håll, särskilt i Medelhavet, ger anledning till stor oro.

Under denna valperiod måste vi se till att den gemensamma fiskeripolitikens principer upprätthålls och stöds på ett lämpligt sätt av politiska instrument såsom Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) och förordningarna om fiskerikontroll. Vi måste stärka ansträngningarna för att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU), och se till att hållbarhet är ett centralt mål för de fiskepartnerskap som EU ingår med andra länder.

EU:s medborgare har rätt att bli informerade om beslutsprocessen. Jag hoppas att denna webbplats ger en god inblick i vår dagliga verksamhet.

Chris DAVIES

AnsvarsområdenKontakter

Länkar