Please fill this field

Senaste dokumenten

Om något av de här dokumenten inte finns på ditt språk, föreslås automatiskt en annan språkversion. I så fall hittar du en ikon med motsvarande språkkod efter titeln på dokumentet. (e.g.: FR ).

Research for PECH Committee - Seafood Industry Integration in all EU Member States with a coastline EN

18-12-2019 PE 629.176 PECH
Studie
Sammanfattning : This study researched the drivers and mechanisms of both structural and non-structural horizontal and vertical integration in the seafood industry in all Member States with a coastline. The objective of the study was to identify trends among the Member States. The observed trends generally fall into three broad, inter-linked categories: regulatory environment, natural resources and firm performance.
Författare : Ward Warmerdam, Barbara Kuepper, Jeroen Walstra, Mara Werkman, Milena Levicharova, Linnea Wikström, Daniel Skerrit, Laura Enthoven, Robin Davies

Commitments made at the hearings of the Commissioners-designate - von der Leyen Commission 2019-2024 EN

25-11-2019 PE 630.241 TRAN PETI ITRE INTA BUDG AFET DEVE EMPL ENVI CONT ECON REGI IMCO PECH CULT AGRI AFCO FEMM JURI LIBE
Kort sammanfattning
Sammanfattning : This document provides links to all Briefings produced by the Policy Departments of the Directorate-General for Internal Policies and of the Directorate-General for External Policies of the European Parliament, with salient points and essential commitments made by the Vice-Presidents and Commissioners-designates at their respective hearings before the European Parliament. For an exhaustive list of all commitments made and positions taken by the candidates, the full verbatim report of each public hearing is available on the dedicated hearings website of the European Parliament, as are the written questions and answers.

Utfästelser gjorda vid utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna - Von der Leyenkommissionen, 2019–2024

25-11-2019 PE 629.837 TRAN PETI ITRE INTA BUDG AFET DEVE EMPL ENVI CONT REGI IMCO ECON PECH CULT AGRI AFCO FEMM JURI LIBE
Briefing
Sammanfattning : Detta dokument är en sammanställning av viktiga punkter och huvudsakliga utfästelser som gjorts av de nominerade vice ordförandena för och ledamöterna av kommissionen i samband med deras respektive utfrågningar inför Europaparlamentet. Syftet är att ge läsaren ett praktiskt och kortfattat verktyg för uppföljning av den framtida kommissionens insatser och åtgärder. För en uttömmande förteckning över kandidaternas utfästelser och ståndpunkter finns det fullständiga förhandlingsreferatet för respektive offentliga utfrågning att tillgå på Europaparlamentets särskilda webbplats för utfrågningarna, tillsammans med de skriftliga frågorna och svaren.

Commitments made at the hearing of Virginijus SINKEVIČIUS, Commissioner-designate - Environment, Oceans and Fisheries EN

22-11-2019 PE 629.208 PECH ENVI
Briefing
Sammanfattning : The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable fishing and a thriving blue economy.
Författare : Marcus Ernst Gerhard BREUER, Zsuzsanna LAKY

Research for PECH Committee - EU fisheries policy – latest developments and future challenges EN

07-11-2019 PE 629.202 PECH
Studie
Sammanfattning : This study examines the latest developments of the Common Fisheries Policy (CFP) in the fields of fisheries management, Common Market Organisation (CMO) and its external dimension. It also discusses the potential challenges that the EU fisheries policy might be facing in the near future. The present research contains ten case studies and concludes with possible solutions and recommendations to address some of the sector’s forthcoming challenges.
Författare : AZTI: Martín ARANDA, Raúl PRELLEZO, Marina SANTURTÚN; DTU Aqua: Clara ULRICH; Université de Brest: Bertrand LE GALLIC; FishFix: Lisa BORGES; SAKANA Consultants: Sébastien METZ.