Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Förfrågan om finansiering av biomedicinsk forskning om myalgisk encefalomyelit

2020/2580(RSP) Resolutioner om aktuella frågor, artiklarna 78, 81, 103, 108 och 115
PETI

Dolors MONTSERRAT [PPE]

ansvarigt utskott

Turkiet - årlig lägesrapport för 2019

2019/2176(INI) Förfarande för initiativbetänkande
PETI

rådgivande utskott

Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

2020/2023(INI) Förfarande för initiativbetänkande
PETI

rådgivande utskott

Årsrapport om vapenexport

2020/2003(INI) Förfarande för initiativbetänkande
PETI

rådgivande utskott - utskottet har beslutat att inte avge något yttrande

Riktlinjer för budgeten för 2021 - avsnitt III

2019/2213(BUD) Budgetförfarande
PETI

rådgivande utskott - utskottet har beslutat att inte avge något yttrande

Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 2018–2019

2019/2199(INI) Förfarande för initiativbetänkande
PETI

Yana TOOM [Renew]

rådgivande utskott

Minskad ojämlikhet med särskilt fokus på fattigdom bland förvärvsarbetande

2019/2188(INI) Förfarande för initiativbetänkande
PETI

rådgivande utskott

Kontroll av unionsrättens tillämpning 2017 och 2018

2019/2132(INI) Förfarande för initiativbetänkande
PETI

Domènec RUIZ DEVESA [S&D]

rådgivande utskott

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen

2019/2055(DEC) Ansvarsfrihetsförfarande
PETI

rådgivande utskott - utskottet har beslutat att inte avge något yttrande

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet

2019/2056(DEC) Ansvarsfrihetsförfarande
PETI

rådgivande utskott - utskottet har beslutat att inte avge något yttrande