Utfrågningar


Ett utskott får anordna utfrågningar med sakkunniga om en sådan utfrågning är nödvändig för dess arbete i ett visst ärende. Utfrågningar kan även anordnas gemensamt av två eller flera utskott. De flesta utskott anordnar regelbundna utfrågningar eftersom utfrågningarna gör det möjligt för utskotten att lyssna till sakkunniga och anordna diskussioner om viktiga ämnen. På den här sidan hittar du all tillgänglig information som rör utskottsutfrågningar, bl.a. program och inlägg från talare.

29-06-2017 - Joint public REGI-COTER hearing on implementation of the Urban Agenda

REGI 06-06-2017 - 17:53
Poster for a Joint REGI-COTER Public Hearing on Implementation of the Urban Agenda for the EU

Joint public REGI-COTER hearing on implementation of the Urban Agenda for the EU - State of Play: 29 June 2017 - 9:00 to 12:30 (Läs mer)

15-06-2016 - Public Hearing on Evaluating the contribution of the ESI Funds (art.16(3) CPR)

REGI 22-11-2016 - 11:44
Poster for the Public Hearing on Evaluating the contribution of the ESI Funds

On Wednesday, 15 June 2016, from 16:30 to 18:30, the REGI committee organised a Public Hearing on the Evaluating the contribution of the European Structural and Investment Funds (art.16(3) Common Provisions Regulation). The hearing was chaired by REGI Chair Ms Mihaylova and has focused on the Cohesion Policy regulations in the 2014-2020 programming period. Four experts presented the experiences and challenges in implementation of the Operational Programmes and Partnership Agreements. (Läs mer)

25-01-2016 - Joint REGI-COTER Public Hearing on the Implementation of the EU Urban Agenda

REGI 21-03-2016 - 16:25
Poster of the Joint REGI-COTER Public Hearing on the Implementation of the EU Urban Agenda

The Committee on Regional Development (REGI) organised a Joint REGI-COTER Public Hearing on the Implementation of the EU Urban Agenda: “Towards the Pact of Amsterdam” during its extraordinary Committee meeting of 25 January 2016. (Läs mer)

15-10-2015 - Public Hearing on Simplification and cutting red tape in ESI Funds

REGI 21-03-2016 - 16:10
Poster of the Public Hearing on the Simplification and cutting red tape in Cohesion Policy

The Committee on Regional Development (REGI) organised a Public Hearing entitled "Simplification and cutting red tape in European Structural and Investments Funds," during its meeting on 15 October 2015. Simplification has been a constant feature of discussions about Cohesion Policy and was a key item during the negotiations on the legislative package for the programming period 2014-2020. (Läs mer)

14-07-2015 - Public Hearing on Cohesion Policy and Marginalised Communities

REGI 10-03-2016 - 17:34
Poster for the Hearing on "Cohesion Policy and Marginalised Communitites"

The Committee on Regional Development (REGI) organised a Public Hearing entitled "Cohesion Policy and Marginalised Communities". The hearing complemented the preparation of an own-initiative report on the same topic drafted by the EP rapporteur Ms Terry Reintke. (Läs mer)