Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

Research for REGI Committee - Briefing: - Assesment of the Just Transition Fund proposal
18-02-2020 Briefing

Policy Departments' Monthly Highlights - February 2020
10-02-2020 Kort sammanfattning

Commitments made at the hearings of the Commissioners-designate - von der Leyen Commission 2019-2024
25-11-2019 Kort sammanfattning

Utfästelser gjorda vid utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna - Von der Leyenkommissionen, 2019–2024
25-11-2019 Briefing

Commitments made at the hearing of Elisa FERREIRA, Commissioner-designate - Cohesion and Reforms
22-11-2019 Briefing

Research for REGI Committee-Urban Agenda: Assessment from the European Parliament's Perspective
15-11-2019 Studie

Research for REGI - Visibility and Communication of Cohesion Policy in Online Media
15-10-2019 Studie

Policy Departments' Monthly Highlights - September 2019
16-09-2019 Kort sammanfattning

Research for REGI Committee – Cohesion policy: The European Parliament’s role since the Treaty of Lisbon
15-07-2019 Studie

Research for REGI Committee-The Agenda for Cohesion Policy in 2019-2024: Key issues for the REGI Committee
14-06-2019 Studie