Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 25 november 2019

25-11-2019 AFCO_OJ(2019)11-25_1 PE644.722v01-00
AFCO

 

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures to address the on-going challenges of migration, refugee inflows and security threats

19-11-2019 BUDG_PR(2019)643242 PE643.242v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER

  MINUTES - Monday, 30 September 2019 - Tuesday, 1 October 2019

18-11-2019 AFET_PV(2019)09-30-1 PE643.164v01-00
AFET

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 18 november 2019

18-11-2019 AFET_OJ(2019)11-18_1 PE643.169v02-00
AFET

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 25 november 2019

18-11-2019 BUDG_OJ(2019)11-25_1 PE643.239v01-00
BUDG

 

  MINUTES - Wednesday, 6 November 2019 - Thursday, 7 November 2019

18-11-2019 IMCO_PV(2019)11-06-1 PE643.098v01-00
IMCO

 

  NOTICE TO MEMBERS Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Institute of Innovation and Technology (recast)

18-11-2019 JURI_CM(2019)643201 PE643.201v01-00
JURI

Magdalena ADAMOWICZ

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 25 november 2019

18-11-2019 LIBE_OJ(2019)11-25_1 PE643.240v01-00
LIBE