Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 28 januari 2020

28-01-2020 EMPL_OJ(2020)01-28_1 PE646.850v01-00
EMPL

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 23 januari 2020

23-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-23_1 PE646.845v01-00
AFCO

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 22 januari 2020 - Torsdagen den 23 januari 2020

22-01-2020 EMPL_OJ(2020)01-22_1 PE646.833v01-00
EMPL

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 22 januari 2020 - Torsdagen den 23 januari 2020

22-01-2020 ITRE_OJ(2020)01-22_1 PE646.800v02-00
ITRE

 

  Δανεισμός των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ

21-01-2020 ECON_QZ(2020)646836 PE646.836v01-00
ECON

Emmanouil FRAGKOS

  Κίνδυνοι για τη σταθερότητα των τιμών

21-01-2020 ECON_QZ(2020)646837 PE646.837v01-00
ECON

Emmanouil FRAGKOS

  Assessment of helicopter money

21-01-2020 ECON_QZ(2020)646842 PE646.842v01-00
ECON

Philippe LAMBERTS

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 27 januari 2020

21-01-2020 ECON_OJ(2020)01-27_1 PE646.867v01-00
ECON

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 27 januari 2020

21-01-2020 ECON_OJ(2020)01-27_2 PE646.868v01-00
EMPL ECON

 

Yttrande över ingåendet av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

21-01-2020 ENVI_AL(2020)644992 PE644.992v03-00
ENVI

Pascal CANFIN