Senaste nytt

Next SEDE meeting

23-01-2020 - 17:03
SEDE meeting room on 17 June 2015

Missa inte

Användbara dokument

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

21-01-2020 - 16:37
AFET SEDE Sammanträde

Välkomsthälsning

Nathalie Loiseau

Vi befinner oss i ett oroligt geostrategiskt läge med nya militärmakter, ihållande terrorhot, väpnade konflikter i det omedelbara grannskapet, utökad hybridkrigföring och allt fler cyberangrepp mot EU:s strategiska infrastruktur, vilket bidragit till att göra säkerhet och försvar till en topprioritering på unionens politiska dagordning.

Genom den globala strategi som antogs 2016 har EU börjat gå mot att stärka sin roll på säkerhets- och försvarsområdet, vilket är vad många européer vill. Nya instrument håller på att växa fram, till exempel det permanenta strukturerade samarbetet där 25 medlemsstater deltar och som gör det möjligt att förverkliga den militära rörligheten i Europa och genomföra Europeiska försvarsfonden. De här instrumenten främjar EU:s strategiska oberoende så att vi kan delta i våra allianser fullt ut och försvara oss på egen hand närhelst så är möjligt.

Underutskottet för säkerhet och försvar har i uppdrag att möjliggöra en ingående offentlig debatt och parlamentarisk granskning av EU:s samtliga åtgärder på GSFP-området, särskilt vad gäller institutioner, kapacitet och insatser. SEDE avser att bidra aktivt till utformningen av EU:s säkerhets- och försvarspolitik. Utvecklingen av förbindelserna med strategiska partner, särskilt Nato och FN, samt med tredjeländer som förespråkar multilateralism och en internationell fredsordning, kommer också att vara ett centralt inslag i SEDE:s verksamhet framöver.

Nathalie Loiseau

AnsvarsområdenKontakter

Länkar