Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

Policy Departments' Monthly Highlights - January 2020
13-01-2020 Kort sammanfattning

Policy Departments' Monthly Highlights - December 2019
16-12-2019 Kort sammanfattning

The Mekong River: geopolitics over development, hydropower and the environment
18-11-2019 Studie

The Scrutiny of the European Defence Fund by the European Parliament and national parliaments
01-04-2019 Studie

EU preparedness against CBRN weapons
29-01-2019 Studie

EU Defence: The White Book implementation process
12-12-2018 Studie

European armaments standardisation
31-10-2018 Studie

Countering hybrid threats: EU and the Western Balkans case
06-09-2018 Studie

The future of the European Defence Agency (EDA)
18-07-2018 Djupanalys

The further development of the Common Position 944/2008/CFSP on arms exports control
16-07-2018 Studie