Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

The role of national fiscal bodies - State of play (January 2020)
16-01-2020 Studie

Implementation of the Macroeconomic Imbalance Procedure: State of play - January 2020
16-01-2020 Djupanalys

Implementation of the Stability and Growth Pact - January 2020
16-01-2020 Djupanalys

Policy Departments' Monthly Highlights - January 2020
13-01-2020 Kort sammanfattning

Country specific recommendations in education policies 2011-2020
19-12-2019 Briefing

Economic Dialogues with the President of the Eurogroup during 2014-2019
19-12-2019 Djupanalys

Research for PECH Committee - Seafood Industry Integration in all EU Member States with a coastline
18-12-2019 Studie

Policy Departments' Monthly Highlights - December 2019
16-12-2019 Kort sammanfattning

Research for TRAN Committee - Postal services in the EU
16-12-2019 Studie

Public hearing with Andrea Enria, Chair of the ECB Supervisory Board
10-12-2019 Briefing

Andra källor

Workshoppar

Workshoparna är ett tillfälle för ledamöterna att ställa frågor till och diskutera med experter i frågor som rör den parlamentariska verksamheten och aktuella ämnen.

Faktablad om EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.