Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

Public hearing with Andrea Enria, Chair of the ECB Supervisory Board
10-12-2019 Briefing

Main factors for the subdued profitability of significant banks in the Banking Union
09-12-2019 Djupanalys

Main factors for the subdued profitability of significant banks in the Banking Union
09-12-2019 Djupanalys

The main factors for the subdued profitability of significant banks in the Banking Union
09-12-2019 Djupanalys

Thematic Digest on Economic Governance in the EU - December 2019
06-12-2019 Briefing

Main factors for the subdued profitability of significant banks in the Banking Union
05-12-2019 Djupanalys

Public hearing with Elke König, Chair of the Single Resolution Board
02-12-2019 Briefing

European Network of Public Employment Services: setup, achievements, lessons
02-12-2019 Briefing

What do we know about the BICC today?
29-11-2019 Briefing

Impediments to resolvability of Banks
29-11-2019 Djupanalys

Andra källor

Workshoppar

Workshoparna är ett tillfälle för ledamöterna att ställa frågor till och diskutera med experter i frågor som rör den parlamentariska verksamheten och aktuella ämnen.

Faktablad om EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.