Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

The 2019 proposed amendments to the Treaty establishing the European Stability Mechanism
11-10-2019 Djupanalys

European Stability Mechanism – Main Features, Instruments and Accountability
11-10-2019 Briefing

Employment and Social Affairs: Achievements and challenges ahead
08-10-2019 Briefing

Towards a fundamental re-design of Banks’ Stress Tests in the EU?
04-10-2019 Briefing

Economic Dialogue with the Other EU Institutions under the European Semester Cycles, January 2019
03-10-2019 Briefing

Economic Dialogues and Exchanges of Views with the Member States under the European Semester Cycles - State-of-Play (October 2019)
03-10-2019 Briefing

The role (and accountability) of the President of the Eurogroup
03-10-2019 Briefing

Free trade or geo-economics? Trends in world trade
27-09-2019 Djupanalys

The European Systemic Risk Board – systemic risk update, stress tests and work in progres
20-09-2019 Briefing

The European Systemic Risk Board – Main features, mandate and accountability
19-09-2019 Briefing

Andra källor

Workshoppar

Workshoparna är ett tillfälle för ledamöterna att ställa frågor till och diskutera med experter i frågor som rör den parlamentariska verksamheten och aktuella ämnen.

Faktablad om EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.