Please fill this field

Senaste dokumenten

Om något av de här dokumenten inte finns på ditt språk, föreslås automatiskt en annan språkversion. I så fall hittar du en ikon med motsvarande språkkod efter titeln på dokumentet. (e.g.: FR ).

DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2021 EN

06-07-2020 TRAN_PA(2020)654050 PE654.050v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

MINUTES - Tuesday, 23 June 2020 EN

30-06-2020 TRAN_PV(2020)06-23-1 PE653.997v01-00 TRAN

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund EN

24-06-2020 TRAN_AD(2020)648628 PE648.628v02-00 TRAN
Dominique RIQUET

ÄNDRINGSFÖRSLAG 26 - 227 - Förslag till yttrande om inrättande av Fonden för en rättvis omställning

17-06-2020 TRAN_AM(2020)650571 PE650.571v02-00 TRAN
Dominique RIQUET

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 115 - Förslag till yttrande Investeringsplanen för ett hållbart Europa – finansieringen av den gröna given

16-06-2020 TRAN_AM(2020)653808 PE653.808v01-00 TRAN
Caroline NAGTEGAAL

YTTRANDE över brist på läkemedel – hantering av ett växande problem

11-06-2020 TRAN_AD(2020)650657 PE650.657v03-00 TRAN
Marco CAMPOMENOSI

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett Europaår för järnvägen (2021)

11-06-2020 TRAN_PR(2020)652338 PE652.338v01-00 TRAN
Anna DEPARNAY-GRUNENBERG

PROTOKOLL - Måndagen den 8 juni 2020

11-06-2020 TRAN_PV(2020)06-08-1 PE653.757v01-00 TRAN

PROTOKOLL - Måndagen den 11 maj 2020

09-06-2020 TRAN_PV(2020)05-11-1 PE653.745v01-00 TRAN

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över en ny strategi för europeiska små och medelstora företag

08-06-2020 TRAN_PA(2020)652524 PE652.524v01-00 TRAN
João FERREIRA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 54 - Förslag till yttrande Artificiell intelligens: frågor om tolkning och tillämpning av internationell rätt i den mån som EU berörs av civila och militära användningsområden och statens befogenhet utanför det straffrättsliga området

05-06-2020 TRAN_AM(2020)652622 PE652.622v01-00 TRAN
Ondřej KOVAŘÍK

ÄNDRINGSFÖRSLAG 62 - 241 - Förslag till yttrande Inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag)

03-06-2020 TRAN_AM(2020)652581 PE652.581v01-00 TRAN
Tilly METZ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 242 - 420 - Förslag till yttrande över inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag)

03-06-2020 TRAN_AM(2020)652582 PE652.582v01-00 TRAN
Tilly METZ

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över en EU-strategi för data

03-06-2020 TRAN_PA(2020)652598 PE652.598v01-00 TRAN
Roman HAIDER

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över säkerställandet av ett europeiskt ledarskap i den digitala tidsåldern och en EU-strategi för artificiell intelligens

03-06-2020 TRAN_PA(2020)652599 PE652.599v01-00 TRAN
Kosma ZŁOTOWSKI

PROTOKOLL - Torsdagen den 28 maj 2020

02-06-2020 TRAN_PV(2020)05-28-1 PE652.536v01-00 TRAN

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/757 för att ta vederbörlig hänsyn till det globala systemet för insamling av uppgifter om fartygs förbrukning av eldningsolja

29-05-2020 TRAN_AD(2020)641314 PE641.314v02-00 TRAN
Magdalena ADAMOWICZ

YTTRANDE med rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

29-05-2020 TRAN_AD(2020)648584 PE648.584v02-00 TRAN
Johan DANIELSSON

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över investeringsplanen för ett hållbart Europa – finansieringen av den gröna given

28-05-2020 TRAN_PA(2020)652287 PE652.287v01-00 TRAN
Caroline NAGTEGAAL

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag)

19-05-2020 TRAN_PA(2020)650613 PE650.613v01-00 TRAN
Tilly METZ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 53 - Förslag till yttrande Immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens

19-05-2020 TRAN_AM(2020)652368 PE652.368v01-00 TRAN
Andor DELI

AMENDMENTS 1 - 98 - Draft opinion Shortage of medicines - how to address an emerging problem EN

19-05-2020 TRAN_AM(2020)652370 PE652.370v01-00 TRAN
Marco CAMPOMENOSI

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 63 - Förslag till yttrande Ramen för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik

18-05-2020 TRAN_AM(2020)650440 PE650.440v01-00 TRAN
Valter FLEGO

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 70 - Förslag till yttrande En skadeståndsordning för artificiell intelligens

18-05-2020 TRAN_AM(2020)652306 PE652.306v01-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

PROTOKOLL - Tisdagen den 28 april 2020

14-05-2020 TRAN_PV(2020)04-28-1 PE650.616v02-00 TRAN

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 37 - Förslag till andrabehandlingsrekommendation Tillsynskrav och särskilda regler för utstationering av förare inom vägtransportsektorn

13-05-2020 TRAN_AM(2020)650724 PE650.724v01-00 TRAN
Kateřina KONEČNÁ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 29 - Förslag till andrabehandlingsrekommendation Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 1071/2009, (EG) nr 1072/2009 och (EU) nr 1024/2012 i syfte att anpassa dem till utvecklingen inom vägtransportsektorn

13-05-2020 TRAN_AM(2020)650725 PE650.725v01-00 TRAN
Ismail ERTUG

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 16 - Förslag till andrabehandlingsrekommendation Ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare

13-05-2020 TRAN_AM(2020)652268 PE652.268v01-00 TRAN
Henna VIRKKUNEN

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över brist på läkemedel – hantering av ett växande problem

12-05-2020 TRAN_PA(2020)650657 PE650.657v01-00 TRAN
Marco CAMPOMENOSI

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över artificiell intelligens: frågor om tolkning och tillämpning av internationell rätt i den mån som EU berörs av civila och militära användningsområden och statens befogenhet utanför det straffrättsliga området

08-05-2020 TRAN_PA(2020)646912 PE646.912v01-00 TRAN
Ondřej KOVAŘÍK

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 96 - Förslag till yttrande Rättsakten om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt

07-05-2020 TRAN_AM(2020)650671 PE650.671v01-00 TRAN
Josianne CUTAJAR

PROTOKOLL - Tisdagen den 21 april 2020

05-05-2020 TRAN_PV(2020)04-21-1 PE650.552v01-00 TRAN

ÄNDRINGSFÖRSLAG 228 - Förslag till yttrande över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning

28-04-2020 TRAN_AM(2020)650572 PE650.572v01-00 TRAN
Dominique RIQUET

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Rättsakt om digitala tjänster: förbättra den inre marknadens funktionssätt

17-04-2020 TRAN_PA(2020)648502 PE648.502v02-00 TRAN
Josianne CUTAJAR

FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk godstransportinformation

17-04-2020 TRAN_PR(2020)650434 PE650.434v01-00 TRAN
Andor DELI

FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 1071/2009, (EG) nr 1072/2009 och (EU) nr 1024/2012 i syfte att anpassa dem till utvecklingen inom vägtransportsektorn

17-04-2020 TRAN_PR(2020)650436 PE650.436v01-00 TRAN
Ismail ERTUG

FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av särskilda regler med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn och om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och förordning (EU) nr 1024/2012

17-04-2020 TRAN_PR(2020)650437 PE650.437v01-00 TRAN
Kateřina KONEČNÁ

FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare

17-04-2020 TRAN_PR(2020)650439 PE650.439v01-00 TRAN
Henna VIRKKUNEN

WORKING DOCUMENT on Framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies (2020/2012 (INL)) EN

17-04-2020 TRAN_DT(2020)650491 PE650.491v01-00 TRAN
Valter FLEGO

FÖRSLAG TILL YTTRANDE med rekommendationer till kommissionen om en skadeståndsordning för artificiell intelligens

15-04-2020 TRAN_PA(2020)646911 PE646.911v01-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

FÖRSLAG TILL YTTRANDE med rekommendationer till kommissionen om ramen för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik

14-04-2020 TRAN_PA(2020)646983 PE646.983v01-00 TRAN
Valter FLEGO

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning

07-04-2020 TRAN_PA(2020)648628 PE648.628v01-00 TRAN
Dominique RIQUET

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 60 - Förslag till yttrande Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

07-04-2020 TRAN_AM(2020)650372 PE650.372v01-00 TRAN
Johan DANIELSSON

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens

03-04-2020 TRAN_PA(2020)648605 PE648.605v02-00 TRAN
Andor DELI

Yttrande över riktlinjerna för budgeten 2021 - Avsnitt III

25-03-2020 TRAN_AL(2020)648607 PE648.607v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

DRAFT OPINION on the recommendations on the negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland EN

23-03-2020 TRAN_PA(2020)648584 PE648.584v01-00 TRAN
Johan DANIELSSON

PROTOKOLL - Onsdagen den 19 februari 2020 - Torsdagen den 20 februari 2020

11-03-2020 TRAN_PV(2020)02-19-1 PE648.350v02-00 TRAN

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett protokoll om ändring av avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Republiken Moldavien, med anledning av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

09-03-2020 TRAN_PR(2020)648291 PE648.291v01-00 TRAN
Roberts ZĪLE

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 98 - Förslag till yttrande Riktlinjerna för budgeten för 2021 – avsnitt III

27-02-2020 TRAN_AM(2020)648300 PE648.300v03-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

ÄNDRINGSFÖRSLAG 5 - 85 - Förslag till yttrande Ändring av förordning (EU) 2015/757 för att ta vederbörlig hänsyn till det globala systemet för insamling av uppgifter om fartygs förbrukning av eldningsolja

26-02-2020 TRAN_AM(2020)648382 PE648.382v01-00 TRAN
Magdalena ADAMOWICZ

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan

24-02-2020 TRAN_PR(2020)648345 PE648.345v01-00 TRAN
Andor DELI

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan

21-02-2020 TRAN_PR(2020)646950 PE646.950v01-00 TRAN
Andris AMERIKS

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Republiken Moldavien

21-02-2020 TRAN_PR(2020)648290 PE648.290v01-00 TRAN
Roberts ZĪLE

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon

19-02-2020 TRAN_AD(2020)644889 PE644.889v02-00 TRAN
Sven SCHULZE

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om civil luftfartssäkerhet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering

18-02-2020 TRAN_PR(2020)648293 PE648.293v01-00 TRAN
Tomasz Piotr PORĘBA

PROTOKOLL - Måndagen den 20 januari 2020 - Tisdagen den 21 januari 2020

04-02-2020 TRAN_PV(2020)01-20-1 PE646.896v02-00 TRAN

PROTOKOLL - Onsdagen den 4 december 2019

29-01-2020 CJ05_PV(2019)12-04-1 PE644.983v02-00 ITRE TRAN

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/757 för att ta vederbörlig hänsyn till det globala systemet för insamling av uppgifter om fartygs förbrukning av eldningsolja

29-01-2020 TRAN_PA(2020)641314 PE641.314v01-00 TRAN
Magdalena ADAMOWICZ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 72 - 76 - Förslag till yttrande Ändring av förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon

29-01-2020 TRAN_AM(2020)646958 PE646.958v01-00 TRAN
Sven SCHULZE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över riktlinjerna för budgeten för 2021 – avsnitt III

29-01-2020 TRAN_PA(2020)646962 PE646.962v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

ÄNDRINGSFÖRSLAG 9 - 71 - Förslag till yttrande Typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och tillgång till information om reparation och underhåll av fordon

29-01-2020 TRAN_AM(2020)646974 PE646.974v01-00 TRAN
Sven SCHULZE