Please fill this field

Sammanträdeshandlingar

Tillgång till sammanträdeshandlingar

Alla handlingar till kommande och tidigare sammanträden finns tillgängliga på ett och samma ställe. Välj sammanträdesdatum för att få en lista över relevanta handlingar till varje punkt på föredragningslistan på alla tillgängliga språk. Handlingarna kan öppnas direkt i webbläsaren eller via e-post eller laddas ner och sparas.

Kommande sammanträden


Brussels : JAN - 2Q2

Ordinarie sammanträde
TRAN Committee meeting on 2 - 3 September 2020 (remote participation)

Föredragningslista


Brussels : JAN - 2Q2

Ordinarie sammanträde
TRAN Committee meeting on 2 - 3 September 2020 (remote participation)


Brussels : JAN - 2Q2

Ordinarie sammanträde
TRAN Committee meeting on 2 - 3 September 2020 (remote participation)


Brussels : JAN - 2Q2

Samordnare
TRAN Coordinators' meeting on 2 September 2020 (Remote participation)

Föredragningslista