Please fill this field

Sammanträdeshandlingar

Tillgång till sammanträdeshandlingar

Alla handlingar till kommande och tidigare sammanträden finns tillgängliga på ett och samma ställe. Välj sammanträdesdatum för att få en lista över relevanta handlingar till varje punkt på föredragningslistan på alla tillgängliga språk. Handlingarna kan öppnas direkt i webbläsaren eller via e-post eller laddas ner och sparas.

Kommande sammanträden


Brussels : JAN - 6Q2

Ordinarie sammanträde
TRAN - UTSKOTTSSAMMANTRÄDE (DELTAGANDE PÅ DISTANS)


Brussels : JAN - 6Q2

UTSKOTTSSAMORDNARE
TRAN - SAMORDNARNAS SAMMANTRÄDE (DELTAGANDE PÅ DISTANS)


Brussels : JAN - 6Q2

Ordinarie sammanträde
TRAN - UTSKOTTSSAMMANTRÄDE (DELTAGANDE PÅ DISTANS)