Arbetsdokument


Arbetsdokument är handlingar som rör utarbetande av betänkanden och yttranden. Utskotten använder ofta arbetsdokument för att offentliggöra motiveringar till sina betänkanden.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga arbetsdokument.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

ARBETSDOKUMENT om revisionsrättens särskilda rapport nr 5/2019 (ansvarsfrihet 2018): Fead – Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt: Värdefullt stöd men dess bidrag till att minska fattigdomen är ännu inte fastställt

14-11-2019 CONT_DT(2019)642905 PE642.905v02-00
CONT

Maria GRAPINI

ARBETSDOKUMENT om revisionsrättens särskilda rapport nr 12/2019 (ansvarsfrihet 2018): E-handel: uppbörden av moms och tullar är fortfarande problematisk i många avseenden

09-10-2019 CONT_DT(2019)641365 PE641.365v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

ARBETSDOKUMENT om revisionsrättens särskilda rapport nr 7/2019 (ansvarsfrihet 2018): EU:s åtgärder för gränsöverskridande hälso- och sjukvård: ambitionerna är höga, men förvaltningen måste bli bättre

09-10-2019 CONT_DT(2019)641370 PE641.370v01-00
CONT

Cristian GHINEA

  WORKING DOCUMENT on Council’s position on Draft Budget 2020 (Section III)

03-09-2019 BUDG_DT(2019)639763 PE639.763v02-00
BUDG

Monika HOHLMEIER, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

  WORKING DOCUMENT on the 2020 Budget - Recommendations for the Trilogue

23-07-2019 BUDG_DT(2019)639634 PE639.634v01-00
BUDG

 

ARBETSDOKUMENT Förberedande dokument för förslaget till yttrande om Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020

25-06-2019 IMCO_DT(2019)638786 PE638.786v01-00
IMCO

Svenja HAHN