медии и прояви 

ГД за комуникация прие многогодишна работна програма за отпускане на безвъзмездни средства в областта на комуникацията за периода 2020 – 2021 г. Тази многогодишна работна програма за отпускане на безвъзмездни средства се изпълнява чрез покани за представяне на предложения, които се публикуват на този уебсайт. Кандидатите подават заявления за финансиране съгласно изискванията, посочени в поканите за представяне на предложения.
При необходимост от допълнителни разяснения въпроси може да се изпращат по електронна поща на следния адрес: dgcomm-subvention@ep.europa.eu

Отказ от отговорност:
• Целта на тази многогодишна работна програма е да информира потенциалните кандидати, че Европейският парламент възнамерява да отпуска безвъзмездни средства през периода 2020 – 2021 г. Тя не съставлява задължение за публикуване на покани за представяне на предложения или за предоставяне на финансова подкрепа през този период.
• при настоящите обстоятелства, свързани с избухването на епидемията от COVID-19, предварителният график по раздел VI може да бъде преразгледан според това какво се изисква от обстоятелствата.