Парламентарни асоциации 

В съответствие с Правилника относно финансовото подпомагане на парламентарни асоциации (бюджетни позиции 4400 и 4420) Европейският парламент е длъжен да публикува определени данни относно бюджетните кредити, записани в бюджетни позиции 4400 (Разходи за заседания и други дейности на бивши членове на Европейския парламент) и 4420 (Разходи за заседания и други дейности на Европейската парламентарна асоциация). Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на допустимите оперативни разходи на асоциациите, както и на техните разходи за дейности, свързани с политиката на Европейския съюз.

Наименование и адрес на асоциацията:

Сдружение на бивши членове на Европейския парламент, Европейски парламент, Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels

Цел на финансирането:

Да се насърчават връзките между бившите и настоящите членове на Парламента чрез създаване и използване на информационна мрежа, да се предлагат на бившите членове на ЕП поводи да се срещат, предоставяйки им средище за провеждане на заседания, дискусии и културни, научни и социални прояви, както и да се насърчават контактите между сходни организации в Европа.

Техническа помощ, осигурена от Парламента:

  • езикови услуги, които включват устен превод на най-много пет официални езика на Съюза за заседания от половин ден в помещенията на Парламента и писмен превод на брошури, статии за уебсайта и бюлетина, документи за заседанията, покани, административни текстове и протоколи от заседанията.
  • предоставяне на помещения, например заседателни зали, два пъти годишно – ресторанта на членовете на ЕП, постоянно бюро за посетители за бившите членове на ЕП в Брюксел и в Страсбург, както и три кабинета в Брюксел за членове на персонала на асоциацията, оборудвани с бюро, фотокопирни машини, компютри, телефони и съответните карти за достъп.

Отпусната сума:

2014 EUR 200.000
2015 EUR 200.000
2016 EUR 210.000
2017 EUR 210.000
2018 EUR 220.000
2019 EUR 230.000

Наименование и адрес на асоциацията:

Европейска парламентарна асоциация, 76 allée de la Robertsau, F- 67000 Strasbourg

Цел на финансирането:

Да бъде място за срещи – чрез организиране на конференции, информационни срещи и културни прояви – за членовете на Парламента и на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, където те да установяват контакти в приятелска атмосфера с цел да поддържат лични и професионални отношения помежду си и с представители на обществото. Да си сътрудничи с Европейския парламент, като осъществява дейности или действия с европейска насоченост.

Техническа помощ, осигурена от Парламента:

Три карти за достъп.

Отпусната сума:

2014 EUR 200.000
2015 EUR 200.000
2016 EUR 210.000
2017 EUR 210.000
2018 EUR 220.000
2019 EUR 230.000