Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Avalikud hanked

 

Vastavalt Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid käsitlevale määrusele (määrus (EL, Euratom) 2018/1046 (finantsmäärus) peab Euroopa Parlament kaupade, teenuste ja ehitustööde ostmiseks tegema pakkumuse esitamise ettepanekud.

 
 

Avaliku hanke menetlusi reguleerivate põhimõtete hulka kuulub läbipaistvuspõhimõte, mille kohaselt peab hankemenetlusele eelnema asjakohane avalikustamine.

1. Avalik hange, mille puhul avaldatakse hanketeade

Selles rubriigis sisalduv teave puudutab Euroopa Parlamendi avaliku hanke lepinguid ja see avaldatakse kooskõlas finantsmääruse I lisa punktidega 3 ja 4 ning finantsmääruse I lisa punkti 5 põhjal, mille kohaselt tuleb Euroopa Liidu Teatajas (ELT) avaldada teade avaldamise kohta. Teabe avaldamine siinsel veebisaidil on mitteametlik ega asenda ametlikku avaldamist ELTs. Selles rubriigis osutatud pakkumuse esitamise ettepanekute kohta avaldatakse hanketeated Euroopa Liidu Teataja S-seerias ja neid saab vaadata internetis andmebaasis TED, mida ajakohastatakse iga päev.

Kui lepingu maksumus jääb direktiivis kehtestatud piirmääradest allapoole, võib korraldada pakkumismenetluse piiratud arvu tarnijate vahel, kes on valitud välja osalemiskutse alusel. See rubriik sisaldab ka osalemiskutseid.

Kõigi loetelus sisalduvate pakkumuse esitamise ettepanekute kohta on kättesaadavad ka hankedokumendid.

2. Lepingud, mille maksumus on suurem kui 15 000 eurot, kuid jääb direktiivis 2014/24/EL kehtestatud piirmääradest allapoole ning mis sõlmitakse läbirääkimistega hankemenetluse teel

Selles rubriigis sisalduv teave puudutab Euroopa Parlamendi avaliku hanke lepinguid, mille kohta avaldatakse teave finantsmääruse I lisa punkti 3 kohaselt.

Teave puudutab hankemenetluse peamisi elemente, sealhulgas pakkumuste esitamise tähtaega ja asjaomast osakonda, kelle poole pöörduda lisateabe saamiseks. Alljärgneva lingi kaudu avaneb Exceli tabel, kus on toodud hanked Euroopa Parlamendi peadirektoraatide kaupa.

1. jaanuari 2018. aasta seisuga on direktiivi 2014/24/EL kohased piirmäärad järgmised:

  • 144 000 eurot asjade ja teenuste hankelepingute puhul,
  • 5 548 000 eurot ehitustööde hankelepingute puhul.