Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Hankelepingud

 

Vastavalt Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavale finantsmäärusele (määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. oktoobri 2015. aasta määrusega nr 2015/1929) ja selle kohaldamise eeskirjadele on Euroopa Parlament kohustatud korraldama asjade ja teenuste ostmiseks ning ehitustööde tellimiseks hanke.

 
 

Hankepõhimõtete hulka kuuluva läbipaistvuspõhimõtte kohaselt peab hankemenetluse käivitamisele eelnema asjakohane avalikustamine alljärgneval viisil :

1. Väljakuulutamisega hankemenetlus

Selles rubriigis sisalduv teave puudutab Euroopa Parlamendi hankeid, mis avalikustatakse finantsmääruse kohaldamise eeskirjade artiklite 123, 124 ja 126 kohaselt ning millega seoses avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas hanketeade. Siinsel veebisaidil avaldatav teave on mitteametlik ja see ei asenda Euroopa Liidu Teatajas avaldatavat ametlikku teadet. Selles rubriigis osutatud pakkumiskutsed avaldatakse ka Euroopa Liidu Teataja kaasandes (S-seerias) ja neid saab vaadata internetis andmebaasis TED, mida ajakohastatakse iga päev.

Allapoole direktiivi piirmäärasid jäävate lepingute puhul võib korraldada kinnise pakkumismenetluse piiratud hulga pakkujate vahel, kes on valitud pärast osalemiskutse avaldamist. See rubriik sisaldab ka osalemiskutseid.

Kõigi loetelus sisalduvate hangete kohta on kättesaadavad ka hankedokumendid.

2. Lepingud, mille maksumus on üle 15 000 euro ja väiksem direktiivis 2014/24/EL esitatud piirmääradest ning mis sõlmitakse läbirääkimistega hankemenetluse korras

Selles rubriigis sisalduv teave puudutab Euroopa Parlamendi hankeid, mis avalikustatakse finantsmääruse rakenduseeskirjade artikli 124 kohaselt.

Avaldatav teave sisaldab läbirääkimistega hankemenetluse peamisi tingimusi, sealhulgas pakkumuste esitamise tähtaega ning vastutavat teenistust, kelle poole võib pöörduda täiendava teabe saamiseks. Alljärgneva lingi kaudu avaneb Exceli tabel, kus on toodud hanked Euroopa Parlamendi peadirektoraatide kaupa.

1. jaanuari 2018. aasta seisuga on direktiivi 2014/24/EL kohased piirmäärad kehtestatud järgmiselt :

  • asjade ja teenuste hankelepingute puhul 144 000 eurot
  • ehitustöölepingute puhul 5 548 000 eurot