Ellenőrzési jelentések és adományok 

Az alábbiakban mellékeljük a pártok és alapítványok könyvvizsgálói jelentéseit – beleértve a pénzügyi kimutatásokat és az adományokat –, amelyeket évente nyújtanak be az Európai Parlamenthez.

A jelentésekben feltüntetett támogatási összegek nem tekinthetők minden esetben véglegesnek. Azért térhetnek el az Európai Parlament által ténylegesen odaítélt és kifizetett összegektől, mivel a könyvvizsgálói jelentést azelőtt adják ki, hogy a Parlament jóváhagyná a végleges támogatási összegre vonatkozó döntést.

Kérjük, vegye figyelembe azt is, hogy 2018-as támogatástól kezdődően az átláthatósági követelmények a 1141/2014/EU,Euratom rendelet 32. cikk alapján módosulnak. E követelmények többsége csak az éves jelentések 2019. évi ellenőrzése után kerül alkalmazásra.

Az Európai Parlament által a 32. cikk (2) bekezdés értelmében közzétett dokumentum (a 2018. évtől kezdve vonatkozik a finanszírozásra):A 4. cikk (2) bekezdésének megfelelően a párt alapszabályzatához mellékelt és a 9. cikk (6) bekezdésének megfelelően naprakésszé tett lista azokról a jogi személyekről, , amelyek valamely európai politikai párt tagjai, valamint az egyéni tagok összlétszáma..