Hatóság 

2017. január 1-jétől új bejegyzési rendszer vonatkozik az európai politikai pártokra és az európai politikai alapítványokra.

Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló, 2014. október 22-i 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: „1141/2014 rendelet”) új szabályokat állapít meg, és létrehozza az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóságot (a továbbiakban: „a hatóság”).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32014R1141 

A hatóságot az 1141/2014/EU, Euratom rendeletnek megfelelően az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok bejegyzése, ellenőrzése és a velük szembeni szankciók kiszabása céljából hozták létre.

A hatóság honlapja a következő címen érhető elhttp://www.appf.europa.eu