Közbeszerzés 

Az Európai Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet (költségvetési rendelet) értelmében az Európai Parlament köteles közbeszerzési eljárást indítani az áruk, szolgáltatások és kivitelezési munkák beszerzésekor.

A közbeszerzésekhez kapcsolódó eljárásokat szabályozó különféle elvek egyike az átláthatóság elve, amely megfelelő előzetes közzétételt követel meg a közbeszerzések megindításakor.

1. Közbeszerzés hirdetmény közzétételével

Az e pontban található információk az Európai Parlament közbeszerzéseire vonatkoznak, és azok közzétételére a költségvetési rendelet I. melléklete 3. és 4. pontjának megfelelően, valamint  5. pontja alapján kerül sor, amelyek értelmében közzétételről szóló értesítést kell elhelyezni az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL). Az e honlapon található hirdetmények tájékoztató jellegűnek tekintendők, és nem helyettesítik a Hivatalos Lapban megjelenő hivatalos hirdetményeket. Az e ponthoz tartozó pályázati felhívások az Európai Unió Hivatalos Lapjának S sorozatában közzétett hirdetmény tárgyát képezik és online megtekinthetők a naponta frissített TED adatbázisban.

Az irányelv küszöbértékei alatt korlátozott számú, a részvételi szándék kifejezésére vonatkozó felhívás alapján kiválasztott ajánlattevő számára is ki lehet írni pályázatokat. Ez a pont a részvételi szándék kifejezésére való felhívásokat is tartalmazza.

A közbeszerzésekre vonatkozó dokumentáció rendelkezésre áll a listán szereplő minden egyes ajánlati felhíváshoz is.

2. A 15 000 eurónál magasabb, illetve a 2014/24/EU irányelv szerinti küszöbértékeknél alacsonyabb értékű, tárgyalásos eljárás alapján odaítélendő szerződések

Az e pontban található információk az Európai Parlament azon közbeszerzéseire vonatkoznak, amelyek közzétételére a költségvetési rendelet I. melléklete 3. cikkének megfelelően kerül sor.

Ebben a pontban megtalálhatók a közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, többek között az ajánlatok beérkezési határideje, valamint a tájékoztatásért felelős szolgálat. Az alábbi linkre kattintva egy, az Európai Parlament főigazgatóságok szerint lebontott közbeszerzési szerződéseit tartalmazó Excel-táblázat nyílik meg.

A 2014/24/EU irányelv hatálya értelmében 2020. január 1-jétől alkalmazandó küszöbértékek az alábbiak:

  • 139 000 euró árubeszerzési és szolgáltatásnyújtási szerződések esetében
  • 5 350 000 euró építési beruházási szerződések esetében.