Konferenču mutiskā tulkošana 

Eiropas Parlamenta mutiskās tulkošanas dienests var sniegt finansiālu palīdzību, piešķirot dotācijas darbībām, kas saistītas ar konferenču tulku mācībām. Dotāciju programmas mērķis ir palīdzēt apmācīt kvalificētu konferenču tulku jaunās paaudzes, lai novērstu tulku pašreizējo trūkumu atsevišķās valodās, lai sagatavotos nākamajai kandidātvalstu pievienošanās kārtai un nodrošinātu augstu mutiskās tulkošanas standartu oficiālajās Eiropas Savienības un tās galveno politisko partneru valodās.

Uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus izsludina vienreiz gadā, parasti gada pirmajā ceturksnī, izklāstot nosacījumus, atlases kritērijus dotācijas piešķiršanai un atlases un piešķiršanas procedūras grafiku.

Jaunākā informācija par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus ir atrodama šajā vietnē.