Plašsaziņas līdzekļi un pasākumi 

Komunikācijas ģenerāldirektorāts ir pieņēmis daudzgadu darba programmu attiecībā uz dotācijām komunikācijas jomā 2016.–2019. gadā. Šo daudzgadu darba programmu dotācijām īsteno, izmantojot uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, ko publicē šajā tīmekļa vietnē. Pieteikumu iesniedzēji piesakās finansējumam, ievērojot prasības, kas noteiktas uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus.
Jautājumus var nosūtīt uz šādu e-pasta adresi: dgcomm-subvention@ep.europa.eu