Tłumaczenia ustne na konferencje 

Służba tłumaczeń ustnych Parlamentu Europejskiego może zapewnić pomoc finansową w formie dotacji na działania związane ze szkoleniem tłumaczy konferencyjnych. Celem tego programu dotacji jest wsparcie w edukowaniu nowych pokoleń wykwalifikowanych tłumaczy konferencyjnych, aby zaradzić istniejącym niedoborom niektórych języków, przygotować się na przyszłe przystąpienie krajów kandydujących oraz utrzymać wysoki standard tłumaczenia ustnego na języki urzędowe Unii Europejskiej i języki jej głównych partnerów politycznych.

Zaproszenie do składania wniosków ogłaszane jest raz w roku (zwykle w pierwszym kwartale roku) i określa szczegółowo warunki selekcji, kryteria wyboru dotacji oraz harmonogram procedury wyboru i przyznawania dotacji.

Prosimy o sprawdzanie niniejszej strony internetowej w celu zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi planowanych zaproszeń do składania wniosków.