Media i wydarzenia 

DG ds. Komunikacji przyjęła wieloletni program udzielania dotacji w dziedzinie komunikacji, obejmujący lata 2016-2019. Wspomniany wieloletni program udzielania dotacji jest realizowany poprzez zaproszenia do składania wniosków publikowane na niniejszej stronie internetowej. Wnioskodawcy składają wniosek o finansowanie zgodnie z wymogami określonymi w zaproszeniach do składania wniosków.
Pytania o wyjaśnienia można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: dgcomm-subvention@ep.europa.eu