Stowarzyszenia parlamentarne 

Zgodnie z zasadami regulującymi pomoc finansową dla stowarzyszeń parlamentarnych (pozycje budżetowe 4400 oraz 4420) Parlament Europejski ma obowiązek publikować określone informacje dotyczące środków figurujących w pozycjach budżetowych 4400 („Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów”) oraz 4420 („Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego”). Środki te przeznaczone są na pokrycie kwalifikujących się wydatków operacyjnych stowarzyszenia oraz wydatków na działalność związaną z polityką Unii Europejskiej.

Nazwa i adres stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Byłych Posłów do Parlamentu Europejskiego, Parlament Europejski, rue Wiertz 60, B-1047 Bruksela

Przedmiot finansowania:

Promowanie utrzymywania kontaktów między byłymi i obecnymi posłami do Parlamentu poprzez organizowanie i wykorzystywanie sieci informacyjnej, oferowanie byłym posłom okazji do spotkań, zapewnianie im miejsca do odbywania posiedzeń, przeprowadzania dyskusji, organizowania wydarzeń kulturalnych, naukowych i społecznych oraz promowanie kontaktów między podobnymi organizacjami w Europie.

Pomoc techniczna udzielana przez Parlament:

  • Wsparcie językowe, w tym tłumaczenie ustne na maksymalnie 5 języków urzędowych Unii w czasie półdniowych posiedzeń odbywających się w miejscach pracy Parlamentu oraz tłumaczenie broszur, artykułów na strony internetowe i do biuletynu, dossier posiedzeń, zaproszeń, tekstów administracyjnych i protokołów.
  • Udostępnianie pomieszczeń takich jak sale posiedzeń, restauracja poselska dwa razy w roku, stałe biuro doraźnego użytku dla byłych posłów w Brukseli i Strasburgu oraz trzy biura w Brukseli dla personelu stowarzyszenia, z wyposażeniem biurowym, kserokopiarkami, komputerami, telefonami, a także odpowiednimi kartami dostępu.

Przyznana kwota

2014 EUR 200.000
2015 EUR 200.000
2016 EUR 210.000
2017 EUR 210.000
2018 EUR 220.000
2019 EUR 230.000

Nazwa i adres stowarzyszenia:

Europejskie Stowarzyszenie Parlamentarne, 76 allée de la Robertsau, F- 67000 Strasbourg

Przedmiot finansowania:

Zapewnianie – poprzez organizację konferencji, wieczorów informacyjnych i wydarzeń kulturalnych – miejsca spotkań, w którym posłowie do Parlamentu oraz członkowie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nawiązują w przyjacielskiej atmosferze kontakty osobiste i zawodowe między sobą oraz z przedstawicielami życia publicznego. Współpraca z Parlamentem Europejskim przy prowadzeniu działalności lub organizacji wydarzeń o charakterze europejskim.

Pomoc techniczna udzielana przez Parlament:

Trzy karty dostępu.

Przyznana kwota

2014 EUR 200.000
2015 EUR 200.000
2016 EUR 210.000
2017 EUR 210.000
2018 EUR 220.000
2019 EUR 230.000