Mass-media și evenimente 

DG Comunicare a adoptat un program de lucru multianual pentru acordarea de granturi în domeniul comunicării în perioada 2016-2019. Acest program de lucru multianual pentru acordarea de granturi este pus în aplicare prin publicarea unor cereri de propuneri pe acest site. Cererile de finanțare depuse de candidații trebuie să îndeplinească cerințele stabilite în cererile de propuneri.
Se pot transmite întrebări de clarificare prin e-mail la adresa: dgcomm-subvention@ep.europa.eu