Neposredni dostop do osnovnega menija (pritisnite Enter)
Dostop do vsebine strani (pritisnite "Vstopi")
Neposredni dostop do seznama drugih spletnih mest (pritisnite Enter)

Javna naročila

 

V skladu z uredbo o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropske unije (Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046 (finančna uredba)), mora Evropski parlament objaviti povabila k oddaji ponudb za nakup blaga, opravljanje storitev in izvedbo gradenj.

 
 

Med različnimi načeli, ki urejajo postopke za oddajo javnega naročila, je tudi načelo preglednosti, v skladu s katerim je treba pred izvedbo te postopke obvezno ustrezno objaviti.

1. Javna naročila z objavo obvestila o javnem naročilu

Informacije v tem razdelku se nanašajo na javna naročila Evropskega parlamenta in se objavijo v skladu s točkama 3 in 4 Priloge I finančni uredbi ter na podlagi točke 5 te priloge. Obvestila o objavi javnih naročil se objavijo v Uradnem listu Evropske unije (Uradni list). Objava informacij na tem spletnem mestu je neuradna in ne nadomešča uradne objave v Uradnem listu. Povabila k oddaji ponudb iz tega razdelka se objavijo v obvestilih o javnem naročilu, objavljenih v seriji S Uradnega lista Evropske unije, na voljo pa so tudi v spletni podatkovni zbirki TED, ki se dnevno posodablja na internetu.

Povabila k predložitvi ponudb, katerih vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz direktive, se lahko pošljejo omejenemu številu dobaviteljev, ki se izberejo na podlagi razpisa za prijavo interesa. V tem razdelku so navedeni tudi razpisi za prijavo interesa.

Za vsako navedeno povabilo k oddaji ponudb je na voljo tudi dokumentacija za postopek javnega naročanja.

2. Naročila, katerih vrednost je višja od 15.000 EUR in nižja od mejnih vrednosti iz Direktive 2014/24/EU, se oddajo po postopku s pogajanji.

Informacije v tem razdelku se nanašajo na javna naročila Evropskega parlamenta, objavljena v skladu s točko 3 Priloge I k finančni uredbi.

Nanašajo se na osrednje elemente postopka za oddajo javnega naročila, vključno z rokom za oddajo ponudb in pristojno službo, na katero se lahko obrnete, če potrebujete dodatne informacije. Na spodnji povezavi je dostop do Excelove preglednice z naročili po posameznih generalnih direktoratih Evropskega parlamenta.

Od 1. januarja 2018 je veljavna mejna vrednost iz Direktive 2014/24/EU

  • 144.000 EUR za naročila blaga in storitev,
  • 5.548.000 EUR pa za naročila gradenj.

Za dodatne informacije si oglejte: