Neposredni dostop do osnovnega menija (pritisnite Enter)
Dostop do vsebine strani (pritisnite "Vstopi")
Neposredni dostop do seznama drugih spletnih mest (pritisnite Enter)

Javna naročila

 

Evropski parlament mora v skladu s finančno uredbo, ki se uporablja za splošni proračun Evropske unije (Uredba (EU, EURATOM) št. 966/2012, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 2015/1929 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. oktobra 2015), in pravili njene uporabe za nabavo blaga, storitev in gradenj izvesti postopek za oddajo javnih naročil.

 
 

Med različnimi načeli, ki urejajo postopke za oddajo javnih naročil, je tudi načelo preglednosti, v skladu s katerim je pred izvedbo teh postopkov obvezno ustrezno objaviti naslednje:

1. Javni razpisi z objavo obvestila o naročilu

Informacije v tem razdelku se nanašajo na javna naročila Evropskega parlamenta in se objavijo v skladu s členoma 123 in 124 pravil uporabe finančne uredbe ter na podlagi člena 126 teh pravil. Obvestila o objavi javnih naročil se objavijo v Uradnem listu. Te informacije so neuradne in ne nadomeščajo uradne objave v Uradnem listu. Povabila k oddaji ponudb iz tega razdelka se objavijo v obvestilih o naročilu, objavljenih v seriji S Uradnega lista Evropske unije, na voljo pa so tudi v podatkovni zbirki TED, ki jo najdete na internetu in se dnevno posodablja.

Povabila k oddaji ponudb, katerih vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz direktive, se lahko pošljejo omejenemu številu ponudnikov, ki se izberejo na podlagi razpisa za prijavo interesa. V tem razdelku so navedeni tudi razpisi za prijavo interesa.

Za vsako navedeno povabilo k oddaji ponudb je na voljo tudi razpisna dokumentacija.

2. Naročila, katerih vrednost je višja od 15.000 EUR in nižja od mejnih vrednosti iz Direktive 2014/24/EU in ki se oddajo po postopku s pogajanji

Informacije v tem razdelku se nanašajo na javna naročila Evropskega parlamenta, objavljena v skladu s členom 124 pravil uporabe finančne uredbe.

Obravnavajo bistvene elemente naročil, ki se oddajo po postopku s pogajanji, vključno z rokom za predložitev ponudb in pristojno službo, na katero se lahko obrnete za dodatne informacije. Na spodnji povezavi si lahko ogledate Excelovo datoteko s temi naročili po posameznih generalnih direktoratih Evropskega parlamenta.

Od 1 januarja 2018 mejne vrednosti iz Direktive 2014/24/EU znašajo:

  • 144.000 EUR za naročila blaga in storitev ter
  • 5.548.000 EUR za naročila gradenj.

Oglejte si :