Konferenstolkning 

Europaparlamentets tolkningstjänst kan ge ekonomiskt stöd i form av bidrag för insatser som är förknippade med konferenstolkutbildning. Bidragsprogrammet ska bidra till utbildningen av nya generationer av kvalificerade konferenstolkar. Syftet är att ta itu med den nuvarande bristen på vissa språk, förbereda kommande anslutningar av kandidatländer och hålla en hög tolkningsstandard på Europeiska unionens officiella språk och dess viktigaste politiska partners språk.

En ansökningsomgång om året utlyses, vanligen under årets första kvartal, och i det sammanhanget specificeras villkor, urvalskriterier för bidragen och en tidsplan för urvals- och tilldelningsförfarandet.

Följ gärna denna webbplats – vi uppdaterar den inför kommande ansökningsomgångar.