Medier och evenemang 

GD Kommunikation har antagit ett flerårigt arbetsprogram för bidrag på kommunikationsområdet för perioden 2016–2019. Detta fleråriga arbetsprogram för bidrag genomförs genom ansökningsomgångar som offentliggörs på denna webbplats. Sökande ska ansöka om finansiering i enlighet med kraven för respektive ansökningsomgång.
Frågor om förtydligande kan skickas per e-post till: dgcomm-subvention@ep.europa.eu