[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
 
 
 

Europski parlament: Najava plenarne sjednice u Bruxellesu, 13. do 16. svibnja 2020.

 .
11-05-2020

Na plenarnoj sjednici zastupnici će raspravljati i glasati o nizu ključnih tema: o ishodu sastanka na vrhu o pandemiji COVID-19, o dugoročnom proračunu, o hitnim mjerama u Mađarskoj, o borbi protiv bolesti COVID-19 te o makrofinancijskim kreditima.

 .

PARLAMENT ĆE S PREDSJEDNIKOM VIJEĆA MICHELOM RASPRAVLJATI O ISHODU SASTANKA NA VRHU O PANDEMIJI COVID-19

Zastupnici će raspravljati o rezultatima posljednje videokonferencije Europskog vijeća o ublažavanju posljedica krize COVID-19 za Unijine građane i tvrtke.

Rasprava će započeti odmah nakon početka sjednice i prvog kruga glasanja u 16 sati. Čelnici EU-a 23. travnja 2020. raspravljali su na četvrtom video-sastanku o napretku različitih vidova europskog odgovora na izbijanje pandemije COVID-19. Podržali su europski plan za ukidanje mjera ograničavanja uvedenih zbog pandemije i zajednički plan oporavka. Osim toga, države članice pozdravile su paket mjera potpore radnicima, poduzećima i državama, u iznosu od 540 milijardi eura, koji bi trebao postati operativan do 1. lipnja. Također su zadužili Komisiju za izradu nacrta prijedloga fonda za oporavak.

Rasprava: srijeda 13. svibnja

Poveznice

Najvažniji rezultati sastanka Europskog vijeća 23.4.2020.

https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/european-council/2020/04/23

Stranica Parlamenta posvećena pandemiji COVID-19

https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/priorities/odgovor-eu-a-na-koronavirus

Stranica Komisije o odgovoru EU-a na pandemiju COVID-19

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_hr

Besplatne fotografije, video i audio materijali o bolesti COVID-19

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk

REVIZIJA DUGOROČNOG PRORAČUNA I OPORAVAK EU-a: VRIJEME JE ZA HRABROST I AMBICIOZNOST

Zastupnici će u srijedu s Komisijom i Vijećem raspravljati o reviziji proračuna EU-a nakon 2020. te o  planovima gospodarskog oporavka, a u petak glasati o rezoluciji.

Raspravi i glasanju o rezoluciji na plenarnoj sjednici prethodio je 6. svibnja sastanak kontaktne skupine Parlamenta za VFO (višegodišnji financijski okvir), nakon kojeg je predsjednik Europskog parlamenta, David Sassoli, izjavio: „Sada je trenutak da budemo hrabri i ambiciozni s mjerama koje se financiraju iz proračuna EU-a. Parlament mora imati ključnu ulogu u tom procesu zajedno s ostalim institucijama kako bi mogao doprinijeti tome da proračun postane najbolji mogući instrument za pomoć europskom gospodarstvu i građanima. Potrebno je hitno postići dogovor o planu oporavka i sljedećem višegodišnjem proračunu.”

Ovdje pročitajte predsjednikovu izjavu u cijelosti.

Europska komisija najavila je da će uskoro podnijeti revidirani prijedlog višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za razdoblje 2021. – 2027., zajedno s instrumentom za oporavak kako bi se riješile posljedice krize COVID-19.

Parlament je 17. travnja donio rezoluciju u kojoj poziva na „ogroman paket oporavka i Fond solidarnosti u borbi protiv posljedica koronavirusa”.

Rasprava: srijeda 13. svibnja

Glasanje: petak 15. svibnja

Poveznice

Pitanja i odgovori o dugoročnom proračunu (višegodišnji financijski okvir - VFO)

https://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20200115IPR70326/q-a-on-the-eu-s-long-term-budget-multiannual-financial-framework-mff

Priopćenje za medije: Zastupnici pozivaju na odlučniji odgovor EU-a za prevladavanje pandemije COVID-19 (17. travnja 2020.)

https://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20200415IPR77109/zastupnici-pozivaju-na-odlucniji-odgovor-eu-a-za-prevladavanje-pandemije

Besplatne fotografije, video i audio materijali

http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.asp

DUGOROČNI PRORAČUN EUROPSKE UNIJE:  PARLAMENT ĆE TRAŽITI SIGURNOSNU MREŽU ZA KORISNIKE U 2021.

Zastupnici žele da Komisija podnese rezervni plan za osiguravanje kontinuiteta financiranja u slučaju da sljedeći proračun ne bude spreman 1. siječnja 2021.

Parlament će glasati o izvješću o zakonodavnoj inicijativi u kojem se od Europske komisije traži da do 15. lipnja 2020. podnese prijedlog rezervnog plana VFO-a (višegodišnji financijski okvir).

U planu se moraju uzeti u obzir neposredne socijalne i gospodarske posljedice epidemije bolesti COVID-19, navodi se u nacrtu izvješća. Cilj je osigurati kontinuirano financiranje korisnika programa EU-a, bez obzira na to je li riječ o građanima, regijama, gradovima, poljoprivrednicima, sveučilištima ili poduzećima, te isključiti svaki rizik od nereguliranog prekida ili produljenja postojećeg VFO-a i programa. Dugotrajnim raspravama među državama članicama već je odgođen postupak utvrđivanja sljedećeg VFO-a za razdoblje 2021. – 2027. Komisija će uskoro podnijeti revidirani VFO, uključujući prijedlog plana oporavka od koronakrize, te će pokrenuti daljnje rasprave. 

Za dodatne informacije molimo pročitajte priopćenje za medije o glasovanju u Odboru za proračune.

Sljedeći koraci

Ako izvješće odobri većina zastupnika u Parlamentu, Komisija mora ili podnijeti odgovarajući prijedlog ili obavijestiti Parlament o razlozima zašto to neće učiniti, u skladu s člankom 225. Ugovora o funkcioniranju EU-a. 

Kada ju je prošlog srpnja Parlament potvrdio kao predsjednicu Komisije, Ursula von der Leyen je obećala: „Kada ovaj Parlament većinom glasova svojih članova usvoji rezolucije kojima se od Komisije traži da podnese zakonodavne prijedloge, obvezujem se da ću odgovoriti zakonodavnim aktom uz potpuno poštovanje načela proporcionalnosti, supsidijarnosti i bolje izrade zakonodavstva.”

Rasprava: srijeda 13. svibnja

Glasanje: srijeda/četvrtak, 15./16. svibnja

Poveznice

Nacrt izvješća

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0099_HR.html

Priopćenje za medije (4.5.2020.)

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200430IPR78226/long-term-eu-budget-meps-demand-safety-net-for-beneficiaries

Datoteka postupka: https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2051(INL)

Besplatne fotografije, video i audio materijali

http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx

VFO: pitanja i odgovori

https://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20200115IPR70326/q-a-on-the-eu-s-long-term-budget-multiannual-financial-framework-mff

MAĐARSKA I COVID-19: RASPRAVA O UGROŽENIM TEMELJNIM VRIJEDNOSTIMA EU-a

U srijedu navečer zastupnici će raspravljati o hitnim mjerama vezanim uz pandemiju COVID-19 u Mađarskoj i njihovu utjecaju na demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava.

Parlamentarci će s predstavnicima Vijeća i Komisije raspravljati o stanju demokracije, vladavine prava i temeljnih prava u Mađarskoj, posebno u vezi s nedavno povećanim ovlastima vlade u okviru mjera povezanih s pandemijom.

U svojoj rezoluciji od 17. travnja Parlament je naglasio da sve mjere povezane s bolesti COVID-19 „moraju biti u skladu s vladavinom prava, strogo razmjerne [...], jasno povezane s tekućom zdravstvenom krizom, vremenski ograničene i podložne redovitom nadzoru”.

Odluke u Mađarskoj o produljenju izvanrednog stanja na neodređeno vrijeme, ovlašćivanju vlade za donošenje odluka dekretom i slabljenju nadzora Parlamenta „potpuno su nespojive s europskim vrijednostima”, navodi se u rezoluciji. Zastupnici u Europskom parlamentu pozvali su Komisiju da u potpunosti iskoristi sve dostupne alate i sankcije EU-a za rješavanje tog ozbiljnog i trajnog kršenja pravila, među ostalim i proračunske, te su pozvali Vijeće da na svoj dnevni red ponovno stavi aktualni postupak iz članka 7. protiv Mađarske.

Rasprava: srijeda 13. svibnja

Poveznice 

EP Research Service: European added value of an EU mechanism on democracy, the rule of law and fundamental rights - Preliminary assessment (23.4.2020.) (en)

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642831

EP Research Service: The Impact of Covid-19 Measures on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights in the EU (23.4.2020.) (en)

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)651343

EP Research Service: Protecting the rule of law in the EU: Existing mechanisms and possible improvements (6.11.2019.) (en)

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280

Postupak iz članka 7. u slučaju kršenja vladavine prava (infografika)

https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/postupak-iz-clanka-7-u-slucaju-krsenja-vladavine-prava-i-vrijednosti-eu-a

Odbor za građanska prava

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/home.html

Besplatne fotografije, video i audio materijali

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_10601_pk

APLIKACIJE NA MOBITELIMA U SVRHU BORBE PROTIV ŠIRENJA VIRUSA COVID-19

Zastupnici će u četvrtak raspravljati o korištenju aplikacija za pametne telefone za kontrolu širenja pandemije te o ugroženosti osobnih podataka i privatnosti.

U raspravi s Komisijom i Vijećem zastupnici će raspravljati o mobilnim aplikacijama koje se osmišljavaju i već upotrebljavaju u nekim državama članicama za praćenje pojedinaca koji su zaraženi virusom COVID-19 i onih kojima prijeti mogućnost zaraze. Zastupnici će postaviti pitanja u vezi s njihovim utjecajem na temeljna europska prava, kao što su zaštita podataka i privatnosti.

U rezoluciji usvojenoj na plenarnoj sjednici 17. travnja Parlament je naglasio da nacionalna tijela i tijela EU-a moraju u potpunosti poštovati zakonodavstvo o zaštiti podataka i privatnosti. „Podaci o lokaciji s mobilnih uređaja mogu se obrađivati samo u skladu s Direktivom o e-privatnosti i Općom uredbom o zaštiti podataka”, kaže se u rezoluciji.

Komisija je 16. travnja objavila smjernice za razvoj novih aplikacija za praćenje kako bi se osigurala njihova usklađenost sa zakonima EU-a o privatnosti i zaštiti osobnih podataka.

Rasprava: četvrtak 14. svibnja

Poveznice:

Aplikacije za praćenje bolesti COVID-19: sigurnost zaštite privatnosti i podataka (6.5.2020.) en

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus/20200429STO78174/covid-19-tracing-apps-ensuring-privacy-and-data-protection

Pri upotrebi pametnih telefona u praćenju bolesti COVID-19 moraju se poštovati pravila EU-a o zaštiti podataka (7.4.2020.) en

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200406IPR76604/use-of-smartphone-data-to-manage-covid-19-must-respect-eu-data-protection-rules

EP Research Service: Tracking mobile devices to fight coronavirus

https://epthinktank.eu/2020/04/21/tracking-mobile-devices-to-fight-coronavirus/

Besplatne fotografije, video i audio materijali

http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx

PARLAMENT ĆE RASPRAVLJATI O CJEPIVIMA PROTIV BOLESTI COVID-19 I O NAČINIMA LIJEČENJA

Kako najbolje poduprijeti razvoj cjepiva i liječenja u slučaju bolesti COVID-19, bit će tema rasprave u četvrtak s povjerenicom za zdravlje Kyriakides i hrvatskim predsjedništvom Vijeća EU-a.

Mnogi dijelovi Europe polako ukidaju mjere ograničavanja uvedene u okviru borbe protiv virusa COVID-19, a istodobno EU podupire napore za pronalaženjem sigurnih i učinkovitih cjepiva protiv širenja te bolesti. U prvom je planu razvoj profilaktičkog cjepiva za sprečavanje bolesti i terapeutskog cjepiva za liječenje.

EU je 4. svibnja organizirao akciju „Globalni odgovor na koronavirus“, kojim je prikupljeno 7,4 milijardi eura za poticanje rada na cjepivima, dijagnostici i liječenju od virusa.  U četvrtak poslijepodne zastupnici će iznijeti svoja stajališta o aktualnim naporima. Očekuje se da će govoriti i o tome kako svima osigurati pristup nužnim i cijenom pristupačnim lijekovima tijekom epidemije COVID-19.

Rasprava: četvrtak 14. svibnja, 14:30 - 15:30

Poveznice

Stranica Parlamenta posvećena borbi protiv pandemije COVID-19

https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/priorities/odgovor-eu-a-na-koronavirus

Stranica Komisije posvećena borbi protiv pandemije COVID-19

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_hr

Stranica Komisje o cjepivu protiv COVIDa-19

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation/vaccines_en

Besplatne fotografije, video i audio materiujali u veziu s bolesti COVID-19

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk

ZAJMOVI OD 3 MILIJARDE EURA ZA POTPORU GOSPODARSTAVA PARTNERSKIH ZEMALJA

Parlament u srijedu odlučuje o 3 milijarde eura makrofinancijskih kredita za pomoć susjednim i partnerskim zemljama EU-a za rješavanje posljedica koronakrize.

Zajmovima bi se pomoglo gospodarstvima sljedećih deset zemalja koja su zbog pandemije ušle u recesiju: Republike Albanije (180 milijuna eura), Bosne i Hercegovine (250 milijuna eura), Gruzije (150 milijuna eura), Hašemitske Kraljevine Jordana (200 milijuna eura), Kosova (100 milijuna eura), Republike Moldove (100 milijuna eura), Crne Gore (60 milijuna eura), Republike Sjeverne Makedonije (160 milijuna eura), Republike Tunisa (600 milijuna eura) i Ukrajine (1,2 milijardi eura).

Kako bi se sredstva što prije uputila tim zemljama, Parlament glasa hitnim postupkom (utvrđenim člankom 163.), tj. Odbor za međunarodnu trgovinu uputio je prijedlog bez izmjena koje treba usvojiti izravno na plenarnoj sjednici.

Dodatne informacije

EU redovito isplaćuje makrofinancijsku pomoć (MFA) partnerskim zemljama kako bi im pomogao s platnim bilancama u teškim situacijama. Trenutačni prijedlog vremenski je kraći u odnosu na redovne makrofinancijske pomoći (godinu dana umjesto dvije i pol godine), a EU na taj način može pokazati solidarnost sa susjednim zemljama EU-a i zemljama Istočnog partnerstva pogođenima pandemijom.

Za zemlje primateljice već se provodi program s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) i ova potpora EU-a dodatna je pomoć MMF-a u borbi protiv recesije uzrokovane, među ostalim, smanjenjem prihoda od turizma, doznaka, te izravnih stranih ulaganja.

Glasanje: srijeda 13. svibnja

Poveznice

Koronavirus: Komisija predlaže paket od 3 milijarde makrofinacijske pomoći za potporu deset susjednih zemalja (priopćenje za medije Komisije od 22.4.2020.) en

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_716

Prijedlog Euroske komisije (22.4.2020.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0163&from=EN

Hitni postupak: Članak 163. Poslovnika Europskog parlamenta

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-163_EN.html

Pitanja i odgovori o izvanrednom postupku na daljinu

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-163_HR.html

Stranica Europskog parlamenta: Odgovor EU-a na koronavirus

https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/priorities/odgovor-eu-a-na-koronavirus

Stranica Europske komisije: Odgovor EU-a na koronavirus

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en

Plenarnu sjednicu možete pratiti uživo ovdje