[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
 
 
 

Bruxelles - plenarna sjednica 26. ožujka 2020.

 .
25-03-2020

Parlament obavlja svoje temeljne aktivnosti putem izvanrednih postupaka daljinskog glasanja kako bi odobrio hitne mjere EU-a u borbi protiv pandemije.

 .

Kako funkcionira plenarna sjednica u razdoblju krize covid-19?

Parlament je organizirao potrebne uvjete da zastupnici mogu sudjelovati na plenarnoj sjednici i na daljinu.

Političko vodstvo Parlamenta složilo se da će dopustiti privremeni alternativni postupak daljinskog glasanja putem elektroničke pošte na plenarnoj sjednici 26. ožujka 2020.

Poduzete su sve mjere predostrožnosti za suzbijanje širenja covida-19 kako bi se zastupnicima i osoblju omogućilo da svoje zakonodavne, proračunske i nadzorne funkcije obavljaju na odgovarajući način

Raspored glasanja

U 10 sati predsjednik Sassoli otvorit će sjednicu u vijećnici u Bruxellesu. Zastupnici će dobiti glasački listić elektroničkom poštom za glasanje o hitnom postupku u skladu s člankom 163. Poslovnika.

U 12.30 predsjednik će objaviti ishod glasanja o hitnom postupku i odrediti rokove za glasanje o amandmanima (14 sati), za glasanje po dijelovima i za odvojeno glasanje (16 sati).

U 17.30 Predsjednik će započeti postupak glasanja o amandmanima, a zastupnici će dobiti pripadajuće listiće elektroničkom poštom.

U 20 sati predsjednik će objaviti rezultate glasanja o amandmanima i najaviti konačno glasanje za koje će listiće zastupnici zaprimiti elektroničkom poštom.

U 22.30 predsjednik će objaviti konačne rezultate glasanja.

Više o postupku bit će dostupno ovdje od 26. ožujka.

Poveznice

Briefing za medije uoči plenarne:

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/pre-session-briefing_20200325-1600-SPECIAL-PRESSER_vd

Pratite sjednicu uživo:

https://webstreaming.europarl.europa.eu/ep/embed/embed.html?event=20200326-0900-plenary&language=or&autoplay=true&logo=true

EbS+:

https://audiovisual.ec.europa.eu/embed/index.html?lg=OR&channel=2

Nacrt dnevnoga reda:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-9-2020-03-26_HR.html

EP Research: Remote voting in the European Parliament and national parliaments
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649348

COVID-19: Parlament o mogućnostima jačanja odgovora EU-a


Koordiniranje odgovora EU-a na epidemiju covid-19  središnja je tema izvanredne plenarne rasprave s Vijećem i Komisijom.


Vijeće i Komisija u 10.30 predstavit će i raspravljati s europarlamentarcima mjere koje Unija poduzima kako bi učinkovito i koordinirano reagirala na epidemiju covida-19.
Do sada su predložene mjere uključivale neposrednu financijsku pomoć najteže pogođenim zemljama, sektorsku pomoć industrijama kojima prijeti propast te logističku i materijalnu pomoć kako bi se dopremila medicinska i ostala oprema tamo gdje je to potrebno.

Dodatne informacije
Europska komisija predložila je više mjera za pomoć građanima i tvrtkama da se mogu nositi s krizom na koordinirani način. Kako bi stupile na snagu, mjere moraju odobriti države članice u Vijeću i Europski parlament. Parlament je ubrzao svoj postupak odobravanja i usvojio privremena pravila za daljinsko glasanje kako bi se omogućilo donošenje hitnih mjera.

Poveznice

Priopćenje za tisak Europske komisije: COVID-19 - Komisija planira koordinirani europski odgovor za ublažavanje gospodarskih posljedica koronavirusa (13.3.2020.)

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/IP_20_459

Internetska stranica Europske komisije posvećena borbi protiv koroanvirusa

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_hr

Datoteka postupka

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2610(RSP)

Internetska stranica Europskog paralmenta posvećena borbi protiv koranavirusa

https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/priorities/odgovor-eu-a-na-koronavirus

EP Research: European Union response to coronavirus threat (24.3.2020.) (en)

https://epthinktank.eu/2020/03/24/european-union-response-to-coronavirus-threat/

Besplatne fotografije, video i audio materijali

https://multimedia.europarl.europa.eu/hr/home

 

Obustavljanje prometa praznih zrakoplova uslijed pandemije covida-19

Parlament će raspravljati i glasati o privremenoj obustavi pravila EU-a koja se odnose na slotove u zračnim lukama, kako bi se prestalo prometovanje praznih zrakoplova.

Pravilima o zračnim lukama zrakoplovne se tvrtke obvezuje da koriste najmanje 80 % svojih slotova za polijetanje i slijetanje, ako ih ne žele izgubiti u sljedećoj sezoni (koja počinje od listopada 2020.). Zbog toga su, otkako se krajem siječnja koronavirus počeo širiti svijetom, mnogi zračni prijevoznici odlučili da njihovi avioni prometuju po predviđenom redu letenja, čak i ako u njima nije bilo putnika.

Takozvani “fantomski letovi” uzrokuju veliku ekološku i gospodarsku štetu te Parlament želi što prije okončati tu praksu. Stoga će nepuna dva tjedna nakon što je Komisija iznijela svoj prijedlog, Parlament glasati o privremenoj obustavi pravila "iskoristi ili izgubi". To je pravilo već nekoliko puta bilo privremeno suspendirano, npr. 2009. kao odgovor na gospodarsku krizu i posljedice koje je ona imala za zračne prijevoznike.

Kako bi se žurno usvojila privremena revizija pravila, Odbor za promet zatražio je uporabu hitnog postupka u skladu s pravilom 163., tako da se o prijedlogu može glasati izravno na plenarnoj sjednici. Vijeće je svoje stajalište o tome usvojilo 20. ožujka, tražeći da se do 24. listopada 2020.  pravilo „iskoristi ili izgubi“ ne primjenjuje. (Komisija predlaže do 30. lipnja 2020.).

Poveznice

Priopćenje za tisak: Odbor za promet obećava zaustaviti trend polijetanja praznih aviona prouzročen covidom-19

https://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20200313IPR74902/odbor-za-promet-obecava-zaustaviti-trend-polijetanja-praznih-aviona

EP Research Service: "Suspension of EU rules on airport slot allocation" (en)

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649342

Zajednička pravila za dodjelu slotova u zračnim lukama Zajednice:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:1993:014:TOC

Priopćenje za tisak Vijeća: “Covid-19: Vijeće usvojilo stajalište o pomoći zrakoplovnim tvrtkama obustavom zahtjeva o slotovima”

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/20/covid-19-council-agrees-its-position-on-helping-airlines-by-suspending-slot-requirements/

Priopćenje za tisak Komisije: “Covid-19: Komisija planira koordinirani europski odgovor za ublažavanje gospodarskih posljedica koronavirusa”

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_20_459

Datoteka postupka: “Dodjela slotova u zračnim lukama Zajednice: zajednička pravila”

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0042(COD)&l=en

Besplatne fotografije, video i audio materijali

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/

 

Parlament će usvojiti mjere Investicijske inicijative za odgovor na koronavirus


Parlament bi trebao dati zeleno svjetlo za 37 milijardi eura iz europskih fondova za potporu građanima, regijama i zemljama koje se bore protiv covida-19


Odbor za regionalni razvoj zatražio je prošlog tjedna da Europski parlament na plenarnoj sjednici izravno usvoji mjere Inicijative za odgovor na koronavirus, u skladu s "hitnim postupkom" (definiranim u članku 163.).
Te mjere, koje je predložila Komisija, potrebne su kako bi se što prije dodijelilo 37 milijardi eura iz raspoloživih fondova EU-a građanima, regijama i državama koje je najteže pogodila pandemija koronavirusa. Sredstva će biti namijenjena zdravstvenim sustavima, malim i srednjim poduzećima, tržištima rada i drugim ugroženim dijelovima gospodarstava zemalja članica EU-a.


Dodatne informacije

Zakonodavni prijedlog za izmjenu Uredbe o zajedničkim odredbama, te uredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo objavljen je 13. ožujka.
Komisija je predložila da se u okviru kohezijske politike 37 milijardi eura namijeni borbi protiv krize uzrokovane koronavirusom, tako da se Komisija ove godine odrekne svoje obveze da traži vraćanje sredstava predfinanciranja za strukturne fondove. To znači da će države članice dobiti oko 8 milijardi eura iz proračuna EU-a kako bi ih diljem Unije dodatno iskoristile uz 29 milijardi eura iz postojećih sredstava strukturnih fondova. Okvirni prikaz količine ulaganja u državama članicama u okviru ove inicijative dostupan je ovdje.

Poveznice

Priopćenje za medije REGI: Koronavirus: žurni odgovor za potporu građanima, regijama i zemljama (17.3.2020.) (en)

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200317IPR75112/coronavirus-urgent-response-to-support-citizens-regions-and-countries

Priopćenje za medije REGi: Parlament radi na usmjeravanju sredstava EU-a prema pogođenima pandemijom koronavirusa (13.3.2020.)

https://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20200313IPR74903/parlament-radi-na-usmjeravanju-sredstava-eu-a-za-pogodene-koronavirusom

Priopćenje za medije PECH: COVID-19: Rješavanje društveno-gospodarskih posljedica za sektore ribarstva i akuakulture (19.3.2020.) (en)

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200318IPR75203/covid-19-addressing-socio-economic-consequences-on-fisheries-and-aquaculture

Prijedlog Komisije  za uredbu o provođenju Investicijske inicijative za odgovor na koronavirus https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020PC0113

Datoteka postupka

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0043(COD)&l=en

Koordinirani europski odgovor na koronavirus: Pitanja i odgovori  (Europska komisija)

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/qanda_20_458

EP Research: Coronavirus Response Investment Initiative (en)

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649346

Besplatne fotografije, video i audio materijali

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk

 

Europarlamentarci državama članicama omogućuju korištenje Fonda solidarnosti i za zdravstvene krize

Očekuje se da će Parlament odobriti proširenje područja korištenja Fonda solidarnosti EU-a i na zdravstvene krize. Europskim državama u 2020. na raspolaganju će biti 800 milijuna eura.

Jedna od mjera koordiniranog odgovora EU-a na epidemiju covida-19 je i prijedlog Komisije o  uključenju zdravstvenih kriza u područja koja se mogu financirati iz Fonda solidarnosti EU-a (EUSF).

Promjene će omogućiti:

•             Podizanje razine predujmova za katastrofe svih kategorija na 25 % očekivanog doprinosa iz EUSF-a, uz ograničenje od najviše 100 milijuna.

•             Povećanje ukupne razine odobrenih sredstava za predujmove EUSF-a u godišnjem proračunu s 50 milijuna eura na 100 milijuna eura.

•             Širenje područja djelovanja na potporu u slučajevima zdravstvenih kriza, uključujući medicinsku pomoć te mjere sprječavanja, nadzora i kontrole daljnjeg širenja zarazne bolesti.

Dodatne informacije

Fond solidarnosti EU-a trenutačno pomaže EU članicama i državama koje su u postupku pregovora o EU članstvu odgovoriti na prirodne katastrofe uključujući poplave, požare, potrese, oluje i suše. Fond je nastao kao reakcija na teške poplave u središnjoj Europi u ljeto 2002. Otad, koristio se u 80 navrata pokrivajući različite prirodne katastrofe.

Do sada su 24 europske zemlje primile potporu u iznosu većem od 5 milijarde eura.

Poveznice

Priopćenje za medije: Parlament radi na usmjeravanju sredstava EU-a za pogođene pandemijom koronavirusa (13.3.2020.)

https://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20200313IPR74903/parlament-radi-na-usmjeravanju-sredstava-eu-a-za-pogodene-koronavirusom

Prijedlog Europske komisije o izmjeni Uredbe o Fondu solidarnosti EU-a

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0114&from=EN

Datoteka postupka

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0044(COD)

Koordinirani europski odgovor na koronavirus: Pitanja i odgovori

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/qanda_20_458

EP istraživanje: Finanijska pomoć za države teško pogođene zdravstvenom krizom

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649345

EP multimedijski centar: besplatne fotografije, video i audio materijal

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk