[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
 
 
 

EU otvara pristupne pregovore s Albanijom i Sjevernom Makedonijom

 .
24-03-2020

Predsjednik Odbora za vanjske poslove pozdravlja odluku država članica o otvaranju pristupnih pregovora s Albanijom i Sjevernom Makedonijom.

 .

Nakon odluke Vijeća ministara o otvaranju pristupnih pregovora s Albanijom i Sjevernom Makedonijom, predsjednik Odbora za vanjske poslove David McAllister (EPP, Njemačka) rekao je:

„U jeku krize, Europska unija je prevladala podjele i pokazala iskrenu solidarnost s našim prijateljima i partnerima. Pozdravljam odluku - donesenu s odgodom - o otvaranju pristupnih pregovora s Albanijom i Sjevernom Makedonijom, no ujedno žalim što smo trebali ovoliko čekati na ovaj važan korak.

Sada je vrijeme za nastavak zajedničkog rada prema poboljšanoj metodologiji proširenja, ali i za usmjerenost prema općenitijem cilju EU integracije, a konkretno, riječ je o osiguranju mira, stabilnosti, solidarnosti i slobode u Europi. EU također mora osigurati odgovarajuću, fleksibilnu i učinkovitu potporu u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

U kontekstu COVID-19 krize, pozdravljam prijedloge o širenju područja primjene Fonda solidarnosti EU-a na ugroze javnog zdravlja, te pozivam na dostupnost Fonda za države Zapadnog Balkana. Moramo poduzeti potrebne dodatne mjere za jačanje sustava javnog zdravstva i ublažavanje društveno-ekonomskih posljedica krize COVID-19 na Zapadnom Balkanu.“

Sljedeći koraci

Nakon što su ministri europskih poslova danas postigli dogovor, odluku sada trebaju službeno prihvatiti šefovi država ili vlada EU članica, u četvrtak 26. ožujka.

Više informacija

Nakon što se Europsko vijeće ponovno nije usuglasilo oko otvaranja pristupnih pregovora s Albanijom i Sjevernom Makedonijom na sastanku na vrhu 17.-18. listopada 2019., Europski parlament reagirao je donošenjem rezolucije koja izražava razočaranje te naglašava da su obje zemlje ispunile sve uvjete za početak pregovora o članstvu.

U veljači, Europska komisija je objavila revidiranu metodologiju proširenja koja proces pristupanja čini predvidljivijim, ali isto tako nudi mogućnost obustave pregovora, ako zemlje kandidati ne ispune predviđene obveze. EU članice koje su se protivile otvaranju pregovora dobile su dodatna jamstva da se temeljna područja - poput pravosuđa, ljudskih prava, javne uprave, vladavine prava, medijskih sloboda, upravljanja i borbe protiv korupcije - shvaćaju vrlo ozbiljno.

Crna Gora, Srbija i Turska u postupku su pristupnih pregovora. Albanija i Sjeverna Makedonija imaju status zemalja kandidata, a Bosna i Hercegovina i Kosovo su potencijalne zemlje kandidati.

Poveznice

EP Press Release: Statement by AFET Chair David McAllister on Albania and North Macedonia (18.10.2019.)

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191018IPR64642/statement-by-afet-chair-david-mcallister-on-albania-and-north-macedonia

 

EP Press Release: Failure to open accession talks with Albania and North Macedonia is a mistake (24.10.2019.)

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191021IPR64717/failure-to-open-accession-talks-with-albania-and-north-macedonia-is-a-mistake

 

Factsheets: The enlargement of the Union

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/167/the-enlargement-of-the-union

 

EP Committee on Foreign Affairs

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/afet/home/highlights