[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
 
 
 

EUROBAROMETAR: Povjerenje javnosti u EU i u Europski parlament i dalje raste

 .
18/10/2017 11:27:21
 .
 .

 · Parlametar istraživanje javnog mnijenja građana o Europskoj uniji i Europskom parlamentu
 · 64% smatra da njihova zemlja ima koristi od članstva u EU
 · 57% kaže da je članstvo u EU dobra stvar

 .

Udio građana Europske unije koji vjeruju da je njihova zemlja ostvarila korist od članstva u EU je 64%, što predstavlja povećanje od 4 postotna boda u odnosu na 2016.

 .

U najnovijem istraživanju Europskog parlamenta 57% ispitanika smatra da je članstvo u EU dobro za njihovu zemlju - udio je to koji je gotovo jednak rezultatima prije krize. 47% Europljana misli da se njihov glas u Europskoj uniji čuje, što je najbolji rezultat od Europskih izbora 2009. Anketa je provedena na uzorku od 27 881 građana u 28 država članica.

Istraživanje podrobno istražuje stavove građana o članstvu u EU i dobrobitima istog, čuje li se njihov glas u EU, koji su njihovi stavovi prema Europskom parlamentu te prioritetima, djelovanju i misiji Europskog parlamenta. Istraživanje potvrđuje rast pozitivnog stava prema EU, što predstavlja kontinuirani trend u istraživanjima od 2016. godine.

Predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani izjavio je: „Rezultati ovog istraživanja su vrlo pozitivni i ohrabrujući. Anketa pokazuje da povjerenje u naše institucije i naš rad kontinuirano raste i da krizu nedavnih godina ostavljamo iza sebe. Ljudi sve više vide EU kao glavnog aktera kada je riječ o suočavanju s velikim izazovima i zaštiti građana od zajedničkih prijetnji kao što su terorizam, nezaposlenost, siromaštvo i socijalna isključenost. Za nas, kao predstavnike građana, to znači da moramo ostvariti zadovoljavajuće rezultate i da ćemo raditi još napornije kako bismo ispunili očekivanja i nade naših građana. Također, rezultate ovog istraživanja uzimam kao zadaću za Europski parlament da nastavi igrati ključnu ulogu u oblikovanju budućnosti Europske unije. Najbolji forum za raspravu o tome kako bi EU trebala izgledati, koje zadatke bi trebala izvršavati ili koje ovlasti bi trebala imati jest ovdje, u Europskom parlamentu.“

 .

Parlament stječe naklonost

 .

Udio građana koji imaju neutralnu sliku o Europskom parlamentu je 42%, dok 33% ima pozitivnu sliku, što je porast od 8 bodova u odnosu na rezultate iz 2016. godine. Udio onih koji imaju negativnu sliku pao je za 7 bodova na 21%.

Više od većine ispitanika (55%) izjasnilo se da su zainteresirani za Europske izbore 2019., a 47% smatra da bi Europski parlament trebao igrati veću ulogu u budućnosti.

 .

Zaštita od prijetnji

 .
 .

Istraživanje iz ožujka 2017. već je pokazalo da su građani sve svjesniji da EU djeluje u njihovo ime u područjima koja su za njih prioritetna. Naslanjajući se na rastuće priznanje djelovanja EU, interes za Europsku uniju ostaje velik te na razini od 57% pokazuje stabilan rast kroz vrijeme.

Europski građani također očekuju da EU pomogne u njihovoj zaštiti od određenih prijetnji. Na pitanje od kojih prijetnji bi ih EU trebala štititi, građani su naveli terorizam (58%), nezaposlenost (43%), siromaštvo i socijalnu isključenost (42%) te nekontrolirane migracije (35%).

Manje od četvrtine ispitanika navelo je klimatske promjene (23%), vjerski radikalizam (23%), organizirani kriminal (22%), oružani konflikt (21%), politički ekstremizam (20%), širenje zaraznih bolesti (10%), kiber - napade, socijalni dumping i prijetnje privatnosti podataka (9%).

 .

Očuvanje prava

 .

Građani očekuju da EU očuva temeljna prava (44%), slobodu kretanja, rada i studiranja diljem EU (36%), radnička prava (34%), adekvatne mirovine (34%) i ekonomsko blagostanje (33%). Očekuju da Europski parlament posebno brani ljudska prava (56%), slobodu govora (34%) i ravnopravnost muškaraca i žena (32%).

 .

Promicanje politika

 .

Građani očekuju da Europski parlament podupre djelovanje protiv siromaštva i socijalne isključenosti (41%), terorizma (također 41%) i nezaposlenosti mladih (31%).

 .

REZULTATI ZA HRVATSKU

 .

Istraživanje je pokazalo da 43% hrvatskih građana smatra da je članstvo Hrvatske u EU dobra stvar, što je povećanje od 7 postotnih bodova u odnosu na ožujak ove godine. Istovremeno, njih 40% na članstvo u EU gleda neutralno.

Nadalje, 68% hrvatskih građana smatra da je Hrvatska imala koristi od članstva u EU, što je nešto više od prosjeka EU28 (64%) te predstavlja povećanje od 8 postotnih bodova u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Kao glavne razloge građani Hrvatske navode sljedeće: nove prilike za zapošljavanje (46%), doprinos ekonomskom rastu (28%) i povećanju životnog standarda (24%) te osiguravanje mira i jačanje sigurnosti (24%).

Da se njihov glas čuje u Europi, smatra 55% hrvatskih građana, što je povećanje od 9 postotnih bodova u odnosu na ožujak 2017. 71% građana smatra da se njihov glas čuje u Hrvatskoj, što je iznad EU prosjeka, koji iznosi 61%.

Velik broj hrvatskih građana, njih 46%, smatra da bi Europski parlament trebao igrati značajniju ulogu.

Građani Hrvatske ističu kako bi borba protiv nezaposlenosti mladih (51%), siromaštva i socijalne isključenosti (47%) te pronalaženje novih načina za poticanje ekonomskog rasta (31%) trebali biti prioritet u radu Europskog parlamenta.

Zaštitu ljudskih prava (53%), solidarnost među članicama EU (32%) i slobodu govora (24%) Hrvati navode kao vrijednosti koje bi Europski parlament prioritetno trebao štititi.

Hrvati smatraju da bi EU trebala štititi građane ponajprije od sljedećih izazova i prijetnji: nezaposlenosti (58%), siromaštva i socijalne isključenosti (54%) te terorizma (44%). Također, smatraju da EU prije svega treba štititi prava radnika (48%) te prosperitet i ekonomsko blagostanje (45%).

Detaljni rezultati za Hrvatsku dostupni su u prilogu i na ovoj poveznici.

 .

Poveznice

 .

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hr/20171016PVL00116                

http://www.europarl.europa.eu/croatia/resource/static/files/parlemeter_2017_hr.pdf  

Napomena

Eurobarometar istraživanje Europskog parlamenta provedeno je metodom osobnog intervjua s 27 881 Europljaninom, starijim od 15 godina, u 28 država članica između 23. rujna i 2. listopada 2017. godine.