skip to content
 
 
 

Novinky a události

 .
Neodmyslitelnou součástí Evropského parlamentu je mnohojazyčnost. Chcete-li se i Vy zapojit do diskuze, máte na výběr hned z 24 úředních jazyků EU. Každý rok věnujeme oslavě mnohojazyčnosti jeden den vyplněný speciálními akcemi pro veřejnost, na nichž se můžete blíže seznámit s prací tlumočníků a překladatelů. Letos bude Den mnohojazyčnosti probíhat pouze online, a bude se jej tak moci zúčastnit dosud největší počet zájemců.
Filmovou cenu LUX bude nově udílet Evropský parlament společně s Evropskou filmovou akademií. V sobotu představila Sabine VERHEYEN (EPP/DE), předsedkyně Výboru EP pro kulturu, podrobnosti o nové podobě ceně LUX; ta se od nynějška bude jmenovat „LUX - filmová cena Evropského diváka“.
Kancelář Evropského parlamentu ve spolupráci s 4. plzeňskou městskou částí pořádá v sobotu 12. září 2020 od 13,30 hod. slavnost spojenou s místní výsadbou stromů. Akce navazuje na iniciativu předsedy EP Sassoliho ohledně výsadby stromů v Evropě.  Akce se uskuteční v Plzni, část Doubravka v lokalitě Špitálský les. 
Připojte se ve středu 16. 9. 2020 k další ze série diskuzí Café Evropa, jež tentokrát proběhne přesně v den projevu o stavu Evropské unie (SOTEU), kterému se Café Evropa bude věnovat. Živý přenos debaty s tlumočením do češtiny můžete sledovat 16.9.2020 od 9:00 zde https://www.facebook.com/EvropskakomisevCR/live/.     Projev o stavu Evropské unie je každoroční vystoupení předsedy nebo předsedkyně Evropské komise na plénu Evropského parlamentu  a debata s poslanci, které mapuje vývoj v EU a ukazuje její další směřování. Letošní debata je obzvlášť důležitá vzhledem k bezprecedentní pandemii koronaviru a dopadu, jaký má na ekonomiku a společnost.
Již 16. září se na plénu Evropského parlamentu uskuteční klíčová debata o stavu Evropské unie (SOTEU), na které s předsedkyně Evropské komise Ursua von der Leyen představí europoslancům vizi Komise o dalším směřování EU. Debata o stavu Evropské unie je klíčovým momentem, kdy má Evropská komise prokázat svou odpovědnost vůči demokraticky zvoleným zástupcům EU. Týká se důležitých záležitostí, jako jsou budoucí oživení hospodářství, změna klimatu, nezaměstnanost mladých nebo migrační toky.
 .