skip to content
 
 
 

Café Evropa online: Udržitelné zemědělství a soběstačnost

 .
19/06/2020
 .

Udržitelné a ekologičtější fungování evropské ekonomiky je jedním z dlouhodobých cílů, ke kterým se evropské státy a EU jako celek snaží mířit. Evropská komise proto zveřejnila důležitou část Zelené dohody pro Evropu, která se věnuje zemědělské a potravinové strategii. Sledujte 30. června do 17h30 online debatu Café Evropa na téma Udržitelné zemědělství a soběstačnost s Karolínou Fourovou, bloggerkou, novinářkou a odbornicí na výživu a kvalitu potravin, Marianem Jurečkou, poslancem PS PČR a bývalým ministrem zemědělství a Veronikou Vrecionovou, poslankyní Evropského parlamentu.

 .

Udržitelné a ekologičtější fungování evropské ekonomiky je jedním z dlouhodobých cílů, ke kterým se evropské státy a EU  jako celek snaží mířit. Evropská komise proto zveřejnila důležitou část Zelené dohody pro Evropu, která se věnuje zemědělské a potravinové strategii. Takzvaná „Farm to Fork Strategy“, nebo-li strategie „Z farmy na vidličku", má za cíl vytvořit zdravý, férový a ekologický potravinový systém, který má zajistit Evropanům zdravé, cenově dostupné a udržitelně vyráběné potraviny. Ambiciózní strategie cílí na transformaci evropského zemědělství, které má být šetrnější k životnímu prostředí a ve kterém se rapidně sníží používání pesticidů a hnojiv. Dle plánu by rovněž mělo být do roku 2030 až 25 % zemědělské půdy v EU ekologicky obhospodařováno a mělo by být na polovinu sníženo užívání antimikrobiálních látek pro hospodářská zvířata, kvůli kterým dle odhadů zemře až 33 000 obyvatel EU ročně. Zároveň je cílem tohoto plánu posílit potravinovou soběstačnost Evropské unie jako celku a v rámci dosažení těchto cílů by měli hrát důležitou roli lokální farmáři a menší výrobci a rovněž užší spolupráce evropských států při produkci a distribuci potravin. To je však v rozporu s vyjádřeními a plány některých českých politiků o tom, že Česká republika by si měla produkovat většinu potravin sama. Zároveň může případná transformace českého zemědělství do udržitelnější a ekologičtější podoby narazit na řadu překážek.

Jsou návrhy Evropské komise na dosažení  udržitelnějšího a ekologičtějšího zemědělství do roku 2030 proveditelné? Jaké jsou největší překážky pro Českou republiku k dosažení cílů této strategie? Jaká je současná situace s používáním pesticidů a hnojiv v evropském zemědělství a u nás? Jak může tato strategie ovlivnit tvář českého zemědělství, malé farmáře a velké zemědělské podniky v ČR? Jak vypadá ekologičtější zemědělství a jaké má výhody a úskalí? Změní Farm to Fork Strategy debatu o ekologizaci zemědělství v České republice? Jak by se u nás mohl v rámci evropské strategie proměnit trh s potravinami, a znamenaly by plány Evropské komise zdražování některých potravin? Je zvyšování potravinové soběstačnosti samotné ČR vůbec reálné a jak by měla vypadat spolupráce evropských států vedoucí ke zvýšení soběstačnosti Evropské unie?

Debaty Café Evropa se zúčastní:

  • Karolína Fourová, bloggerka, novinářka a odbornice na výživu a kvalitu potravin
  • Marian Jurečka, poslanec PS PČR a bývalý ministr zemědělství, KDU-ČSL
  • Veronika Vrecionová, poslankyně Evropského parlamentu, ODS/ECR

Moderuje Ondřej Houska, Hospodářské noviny.

Akce proběhne zcela online. Vysílat ji budeme na facebooku Café Evropa , kde pomocí komentářů pod videem budete moci pokládat dotazy hostům.

Máte-li jakýkoliv dotaz, obrátit se na nás můžete na e-mailu debaty@cafe-evropa.cz.

Těšíme se na Vaši účast!