skip to content
 
 
 

Eurobarometr

Evropský parlament pravidelně zadává studie o stavu veřejného mínění v členských státech.

Tímto postupem se Evropský parlament snaží lépe sledovat, jak občané vnímají jeho aktivity i aktivity celé Evropské unie a co od nich očekávají. Jedná se o významnou pomoc při přípravě, rozhodování a hodnocení činnosti Evropského parlamentu.

Čtenář zde může najít informace o postojích Evropanů ke změně klimatu či k současné ekonomické situaci, ale také o tom, jak občané vnímají evropské volby, Evropský parlament a evropskou integraci obecně a jaká mají v tomto směru očekávání.

Rok před volbami do Evropského parlamentu 2014
Eurobarometr