skip to content
 
 
 

Ombudsman

 .
16/12/2014
 .

Evropský parlament dnes znovuzvolil Emily O’Reilly Evropskou veřejnou ochránkyní práv na léta 2014-2019. V tajném hlasování ji podpořilo 569 poslanců, 66 bylo proti a 43 se zdrželo hlasování. Bývalá irská veřejná ochránkyně práv Emily O'Reilly byla Evropskou veřejnou ochránkyní práv poprvé zvolena 3. července 2013 poté, co její předchůdce ohlásil odchod do důchodu. V dnešním hlasování byla jediným kandidátem.

 .
03/07/2013
 .

Emily O'Reilly byla 3. července 2013 zvolena novou evropskou ombudsmankou, nahradila tak ve funkci Nikiforose Diamandourose, který v květnu oznámil svou abdikaci. Jako evropská veřejná ochránkyně práv bude vyřizovat stížnosti na práci institucí EU. Každý občan, právní osoba anebo sdružení se sídlem v EU se na ombudsmana může obrátit. Ombudsman může jednat i z vlastního popudu a vyžádat si informace od institucí EU.

Emily O'Reilly (Irsko) byla ve středu 3. července 2013 zvolena první ženou, která se stala evropskou veřejnou ochránkyní práv. V tajném hlasování pro ni v plénu hlasovalo 359 poslanců. Evropský ombudsman vyšetřuje stížnosti o nesprávných úředních postupech v institucích a orgánech Evropské unie.

Volba evropského ombudsmana probíhá pod taktovkou Petičního výboru EP, který ověřuje přijatelnost kandidatur a zda všichni uchazeči splňují podmínky nezbytné pro výkon této funkce. Pravidla EU mimo jiné stanoví, že veřejný ochránce práv musí poskytnou "veškeré záruky nezávislosti". Volí jej Evropský parlament v tajném hlasování na začátku svého funkčního období.

Úkolem evropského veřejného ochránce práv, jehož funkce byla zřízena v roce 1995, je šetřit případy nesprávného úředního postupu orgánů a institucí EU, včetně netransparentnosti a neposkytnutí informací či dokumentů. Konkrétně z České republiky tak například v roce 2008 současný evropský ombudsman obdržel 66 stížností. Nejvíce (546) jich přitom přišlo z Německa a nejméně (v 7 případech) si pak stěžovali Estonci.

Kdo se může stát ombudsmanem?

Ombudsman:

    • musí mít občanství EU a požívat plných občanských a politických práv,
    • musí splňovat podmínky požadované pro výkon nejvyšších soudních funkcí v jeho zemi nebo mít prokazatelnou zkušenost a způsobilost pro vykonávání funkce ombudsmana,
    • musí vykonávat svou funkci úplně nezávisle, ve všeobecném zájmu Unie a občanů Evropské unie,
    • nesmí požadovat ani přijímat pokyny od žádné vlády nebo jiného orgánu.

Nikiforos Diamandouros měl vykonávat svůj mandát evropského veřejného ochránce práv do roku 2014. Poprvé byl zvolen v lednu 2003, po odchodu prvního evropského ombudsmana Jacoba Södermana do důchodu. Podruhé byl pak do této funkce zvolen v lednu 2005 a v lednu 2010 byl zvolen potřetí. V květnu 2013 oznámil, že svůj mandát nedokončí a po deseti letech ve funkci odejde 1. října 2013 do důchodu. Ve funkci ho nahradí první evropská ombudsmanka Emily O'Reilly.

Jak podat stížnost?
 
Webová stránka ombudsmana
 
Formulář stížnosti
 
Interaktivní průvodce