Видове делегации

Всички делегации на Европейския парламент имат връзки с парламентаристи в други държави, региони и организации. Как точно и кога те се срещат зависи, обаче, от вида на делегацията.

Парламентарни асамблея

Група от делегации участват в „парламентарни асамблеи" - редовни официални заседания, на които се срещат избрани представители от различни парламенти. Делегацията на Европейския парламент е само една от различните делегации в тези асамблеи.

В повечето случаи делегацията на Европейския парламент е най-голямата отделна делегация в рамките на асамблеята, като броят на членовете на Европейския парламент е около половината от общия брой на делегатите. В някои случаи представителите на Европейския парламент са малцинство от общия брой делегати.

Понастоящем 5 от общо 44-те делегации на Европейския парламент участват в парламентарни асамблеи. Примерите включват Делегацията в Парламентарната асамблея на НАТО (съкратено DNAT) и Делегацията в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея (DLAT).

Междупарламентарни комисии

Делегациите на Европейския парламент в междупарламентарните „комитети" се срещат с колегите си в рамките на редовни официални заседания. Повечето от тези междупарламентарни комитети са двустранни: те включват Европейския парламент и друга делегация, обикновено от една държава.

Междупарламентарните комитети могат да се наричат „парламентарни комитети за асоцииране", „комитети за парламентарно сътрудничество", „съвместни парламентарни комитети" или „парламентарни комитети по стабилизиране и асоцииране" в зависимост от редица фактори.

Всички тези комитети са създадени чрез двустранни споразумения между ЕС и съответните партньори. Заседанията следва строг „процедурен правилник".

Понастоящем Европейският парламент има 15 делегации, които участват в 23 парламентарни комитети. Примерите включват Делегацията в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико (D-MX) и Делегацията в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС - Украйна (D-UA).

Други междупарламентарни делегации

Най-голямата група делегации съсредоточават вниманието си върху „връзките с" друга държава или понякога с група от държави.

Тези делегации срещат своите колеги законодатели в рамките на редовни „междупарламентарни заседания". Честотата на тези заседания може да варира съгласно графиците и възможностите на двамата партньори. Тези заседания не разполагат със специални правила, а спазват общите „разпоредби" за делегациите, определени от Европейския парламент.

Повечето от делегациите на Европейския парламент - около 25 от общо 44 - попадат в тази категория междупарламентарни делегации. Два примера са Делегацията за връзки с Япония (D-JP) и Делегацията за връзки с Канада (D-CA).