Начална страница

Представяне и правомощия

Делегацията на Европейския парламент за връзки с Беларус, учредена през 1994 г., понастоящем не поддържа официални отношения с парламента или правителството на режима в Беларус, който не успя да проведе свободни и честни избори, да установи правова държава и да зачита правата на човека и основните свободи на народа на Беларус.
 
Независимо от това делегацията поддържа отблизо активен диалог с представители на демократичната опозиция, на независими неправителствени организации и на гражданското общество в Беларус.
 
Поради честия отказ за издаване на входни визи от страна на органите в Минск делегацията не е била в Беларус през последните няколко години, но има редовни заседания в Брюксел и Страсбург за обсъждане на развитието на политиката на ЕС спрямо Беларус, за оценяване на политическото и икономическото положение в Беларус, както и за отправяне на препоръки към Съвета на ЕС и Европейската комисия за евентуални бъдещи стъпки за подобряване на демокрацията, правата на човека и правовата държава в Беларус и за доближаване на тази важна съседна страна до ЕС.