Начална страница

Представяне и правомощия

Делегацията на Европейския парламент за връзки с Иран беше учредена неотдавна, след изборите за Европейски парламент през 2004 г., като средство за установяване на директна комуникация с Меджлиса на Ислямска република Иран.
Въпреки че това започна почти изцяло като инициатива на ЕП, реакцията на иранската страна беше положителна и след първото посещение на делегация на Иранския меджлис в Брюксел през октомври 2006 г., делегация на ЕП отиде в Техеран на 7-10 декември 2007 г. за провеждане на втората междупарламентарна среща ЕП-Иран.
Срещите ЕП-Иран са форум за открит диалог между парламентаристи по теми като неразпространението на ядрени оръжия, борбата срещу тероризма и трафика на наркотици, търговските и инвестиционни отношения и изменението на климата.
В дневния ред се включва и диалогът за правата на човека, и по-специално смъртното наказание, правата на жените, правният статус на децата, ситуацията с етническите и религиозните общности, свободата на пресата и свободата на убеждение.
Междупарламентарните срещи също така предоставят възможност за интензивни контакти с правителството и гражданското общество.
На последната междупарламентарна среща (Техеран, 7-10 декември 2007 г.) установяването на редовен диалог между двата парламента бе приветствано като важен успех.