Начална страница

Представяне и правомощия

Отношенията между Европейския парламент и Парламента на Република Молдова се развиват в рамката на Споразумението за партньорство и сътрудничество, което влиза в сила на 1 юли 1998 г. Това споразумение има за цел да предостави ясна рамка за развитието на двустранното сътрудничество.
 
Споразумението за партньорство и сътрудничество също така предвижда сътрудничество между парламентите. Задачата на парламентарната комисия за сътрудничество ЕС-Молдова е да отчита всички аспекти на отношенията между ЕС и Република Молдова. Тя е отворен форум за дебати по въпроси от взаимен интерес. Учредена е през 1998 г. и заседава два пъти годишно: един път в някое от работните места на Европейския парламент и един път в Кишинев. Парламентарната комисия за сътрудничество ЕС-Молдова се състои от еднакъв брой членове на ЕП и на Молдовския парламент.
 
Парламентарната комисия за сътрудничество изразява становищата си във вид на препоръки до Съвета за сътрудничество, Европейската комисия и молдовските органи.