Начална страница

Представяне и правомощия

Съвместният парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония е учреден през 2004 г. и се състои от еднакъв брой членове на ЕП и на Събранието на Бивша югославска република Македония.
Съвместният парламентарен комитет заседава два пъти годишно.
 
Задачата му е отчита всички аспекти на отношенията между ЕС и Бивша югославска република Македония и, в частност, изпълнението на Споразумението за стабилизиране и асоцииране.
 
Съвместният парламентарен комитет може да дава препоръки на ЕП, на събранието и правителството на Бивша югославска република Македония, на Съвета на ЕС и на Европейската комисия.