Начална страница

Представяне и правомощия

Учредяването на съвместен парламентарен комитет ЕС-Мексико е предвидено със Споразумението за асоцииране между ЕС и Мексико, подписано в Брюксел на 8 декември 1997 г. Ролята на този комитет е да следи за прилагане на въпросното споразумение, както и да прави предложения за подобряване на неговото изпълнение. Комитетът е съставен от делегация на ЕП и делегация от мексикански сенатори и депутати, на паритетен принцип.
 
Създаден в началото на парламентарния мандат, комитетът заседава два пъти годишно, в Мексико и ЕС,  на редуващ се принцип. Отвъд обмена на възгледи между парламентарните представители, тези заседания се съпровождат от семинари. Те са посветени на актуални теми, които могат да повлияят на отношенията между партньорите, като например емиграцията или отредената от споразумението роля на малките и средните предприятия. На тези семинари участват външни експерти, както и представители на други институции на ЕС.
 
Бюрата на двете делегации заседават няколко пъти годишно.
 
Когато заседанията на парламентарния комитет се състоят в Мексико, членовете на ЕП се срещат също така с представители на гражданското общество и се запознават с финансираните от ЕС проекти.
 
В течение на годината средно осем подготвителни заседания на делегацията на ЕП се провеждат в Брюксел и Страсбург.
 
По повод приемането от ЕП на доклад относно убийствата на жени в Мексико, няколко делегации, съставени от мексикански парламентаристи или представители на гражданското общество участваха в заседания, проведени в нашата институция.