Начална страница

Представяне и правомощия

Делегацията на Европейския парламент към съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция функционира въз основа на Споразумението за асоцииране (Споразумението от Анкара от 1963 г.), на Допълнителния протокол (Протокол за митнически съюз от 1970 г.) и на няколко решения на ЕП и на Турското велико национално събрание.
 
Съвместният парламентарен комитет ЕС-Турция се състои от еднакъв брой членове на ЕП и на Турското велико национално събрание. Той заседава два пъти годишно, един път в Турция и един път в някое от работните места на Европейския парламент.
 
От започването на преговорите за присъединяване с Турция, въз основа на решението на Европейския съвет от м. декември 2004 г., съвместният парламентарен комитет провежда дискусии за отношенията между ЕС и Турция, контролира прилагането на митническия съюз и в частност следи за напредъка на преговорите за присъединяване.
 
Представители на Съвета за сътрудничество, на ротационното председателство на ЕС, на Европейската комисия и на турското правителство редовно правят изявления пред заседанията на съвместния парламентарен комитет.
 
Делегацията на ЕП към съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция също така поддържа редовни контакти с турското гражданско общество.