Начална страница

Представяне и правомощия

Делегацията на ЕП към парламентарната комисия за сътрудничество ЕС-Украйна функционира въз основа на Споразумението за партньорство и сътрудничество ЕС-Украйна, което влиза в сила на 1 март 1998 г. и предоставя ясна рамка за развитието на политическото и икономическо сътрудничество между двете страни.
 
Съвместният парламентарен комитет ЕС-Украйна се състои от еднакъв брой членове на ЕП и на Върховната Рада на Украйна. Предвид стратегическата значимост на двустранните отношения, парламентарната комисия за сътрудничество заседава два пъти годишно, един път в някое от работните места на Европейския парламент и един път в Украйна.
 
Парламентарната комисия за сътрудничество осъществява парламентарен контрол върху изпълнението на Споразумението за партньорство и сътрудничество, служи за открит форум за дебати по въпроси от взаимен интерес и в последните години представлява важен стимул за успешните демократични и пазарни реформи в Украйна и за по-тясното й интегриране с ЕС.
 
Освен заседанията на парламентарната комисия за сътрудничество, делегацията провежда редовни срещи за обсъждане на важни събития в отношенията между ЕС и Украйна и за обмяна на мнения с политическите лидери на Украйна, с членове на парламента и правителството й, както и с представители на гражданското общество.