Начална страница

Представяне и правомощия

Правомощията на делегацията се отнасят до връзките с десетте страни от Югоизточна Азия, членове на организацията АСЕАН, както и със самата организация, като такава.
 
Всяка година членовете на делегацията участват в организираните две посещения в региона и са домакини на посещенията на членове от националните парламенти на страните от АСЕАН.
 
Европейският парламент е със статут на наблюдател в Междупарламентарната асамблея на АСЕАН и участва всяка година в генералната асамблея на тази организация.